Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Program Associate i Exponent Philanthropy

Kristina Andrea Nygaard har en master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra 2014. Hun jobber nå som Program Associate i Exponent Philanthropy.

Hovedinnhold

Det beste med jobben er at jeg bruker mye av det jeg har lært gjennom studiene og jeg blir stadig overrasket over hvor mye relevant kunnskap jeg sitter på.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Jeg valgte å studere adm.org for å fordype meg i hvordan samfunn er bygget opp og fungerer, med fokus på ikke-statelige organisasjoners drift og påvirkningskraft.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg foretok en organisasjonsstudie av en internasjonal solidaritetsorganisasjon som arbeider med å sette fokus på ressursplyndring i okkuperte Vest Sahara.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Temaet er av stor relevans for min nåværende jobb, mest med tanke på kunnskapen jeg tilegnet meg angående påvirkningskraften til små organisasjoner og samarbeidet dem i mellom.

Hva lærte du når du studerte administrasjon og organisasjonsvitenskap – som du ikke kunne vært foruten?

Jeg ville ikke vært foruten de analytiske egenskapene man tilegner seg ved en slik forskningsbasert mastergrad - først og fremst i arbeidslivet, men også ellers.

Hva er ditt beste minne fra studietiden?

Mitt beste minne må være alle de sene kveldene på lesesalen da vi skrev masteroppgaven, med alle de fantastiske medstudentene.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Adm.org er en grad som gir deg både bredde- og dybdekunnskap. Hva du velger å skrive masteroppgave om er avgjørende for hvilken spesialisert kunnskap du får. Internasjonale ord som “organisasjon” og “administrasjon” er også attraktive for utenlandske arbeidsgivere.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?

Etter ett år med masterstudier tok jeg ett semesters permisjon og arbeidet som praktikant ved ambassaden i Riga - noe som viste seg å være meget nyttig. Ellers var jeg medlem av Raftostiftelsens studentgruppe, FN studentene og arbeidet deltid som personlig assistent utenom studiene.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

En måned etter jeg leverte inn masteroppgaven fikk jeg tilbud om et 6 måneders praktikantopphold i FN i New York. Der jobbet jeg med måter å engasjere private selskaper i å overholde menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsvilkår. Overgangen fra studietiden var relativt myk ettersom jeg begynte med et meget relevant praktikantopphold.

Hva jobber du med i dag?

Jeg besitter stillingen som Program Associate i Exponent Philanthropy - en organisasjon i Washington, DC som arbeider med å effektivisere driften av små stiftelser og deres bistand.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er at jeg bruker mye av det jeg har lært gjennom studiene og jeg blir stadig overrasket over hvor mye relevant kunnskap jeg sitter på. Det mest utfordrende er å måtte oversette kunnskapen jeg har til en amerikansk kontekst, med en noe annen tankegang og andre holdninger.

Har du noen råd til adm.orgere på vei ut i arbeidslivet?

Når man skriver søknader lønner det seg å gå nærmere innpå hva adm.org har bestått av, både generelt, men også for deg personlig (med tanke på masteroppgaven). Ikke alle arbeidsgivere forstår med en gang hvilken grad det er du egentlig har - da er det greit å kunne hjelpe dem litt på vei og forklare hvorfor du vil være et godt tilskudd til deres organisasjon.