Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
KRONIKK

Helge Renå med kronikk i Politiforum

Stipendiat Helge Renå har skrevet en kronikk om 22.juli-kommisjonen i magasinet Politiforum.

illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Kronikken har tittelen «Ressursene som ikke fant hverandre?» - som er en formulering fra 22.juli kommisjonens rapport (NOU 2012). Renå ser nærmere på begrunnelsen for denne formuleringen og mener at de viser noen av begrensningene ved kommisjonens analyse.

Kommisjonen leverte et grundig stykke arbeid med sin rapport, men det er ikke ensbetydende med at kommisjonsrapporten er fasiten på hva som fungerte og ikke 22.7.

Renå mener at man ikke uten videre bør legge rapportens vurderinger og konklusjoner til grunn for det reform- og omstillingsarbeid som pågår i politiet nå.

Kronikken finnes som vedlegg under og i siste nummer av Politiforum.

Se også sak i Aftenposten om kronikken: 22.juli-rapporten filleristet politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene