Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Artikkel

Helge Renå maner til kamp mot survey-monsteret

Stipendiat Helge Renå har skrevet en artikkel i siste nummer av Stat & Styring der han stiller spørsmål ved ukritisk bruk av survey-undersøkelser i samfunnsforskningen.

illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Renå mener problemet med det han kaller survey-monsteret er todelt; lav responsrate som svekker representativiteten og en tiltakende tendens til å anvende spørreundersøkelser ukritisk. Han peker på noen mulige årsaker til at survey-monsteret har fått vokse frem, og negative konsekvenser av dette. Deretter argumenterer han for noen mulige tiltak som han mener kan bidra til å snu trenden.

Artikkelen kan leses her.