Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
RESEARCH | CHILD CARE

Ny artikkel om bruk av sakkyndige i barnevernssaker

Marit Skivenes, Jonathan Dickens, Jill Berrick og Tarja Pösö har publisert en artikkel i British Journal of of Social Work. Artikkelen er basert på en firelands studie av beslutningstaking i barnevernssystemer, og den presenterer funn av en spørreundersøkelse om barnevernarbeideres bruk av sakkyndige i saker som omhandler omsorgsovertakelse. Artikkelen er publisert som en del av prosjektet "Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Artikkelen har undersøkt barnevernsarbeideres bruk av sakkyndige i saker hvor man vurderer omsorgsovertakelse av barn. Det fremkommer at man vekter sakkyndiges råd ulikt i de fire landenes barnevernssystemer, men at man som en fellestrekk unngår å føre omsorgsovertakelsessaker for retten så langt dette lar seg gjøre. Artikkelen inviterer til refleksjoner over ens eget barnevernssystem, og utfordrer tanken om at det kan trekkes et skarpt skille mellom "family support" på den ene siden, og "child protection" på den andre. Forfatterne foreslår at man heller studerer disse begrepene som to ender av et spektrum preget av kompleksitet, og påvirkning av en rekke faktorer.