Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
PUBLIKASJONAR | BOKKAPITTEL

Lægreid and Rykkja med to kapittel om forvaltningsreform

Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to bokkapittel i boka Public Administration Reforms in Europe; The View from the Top, redigert av Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews og Philippe Bezes . Boka vert publisert i slutten av Juni.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Edward Elgar Publishing

Hovedinnhold

Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to kapittel til ei kommande bok om konsekvensar av New Public Management-reformer  i Europa. Boka er basert på ein studie av 6700 leiande tenestemenn i statsforvaltninga, i eit komparativ perspektiv. Denne studien er den største i sitt slag. Eit av kapitla ser på managerialisme, inkrementalisme og samarbeid i ein norsk kontekst. Det andre kapitlet, skrive med Tiina Randma-Liiv og Külli Sarapuu, ser på koordinasjonsutfordringar og administrative reformer. Boka er publisert som del av prosjektet Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future (COCOPS).