Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Talehandling og sosial innovasjon

Thorvald Gran og Nadia von Jacobi har nylig fått en artikkel publisert i The European Journal of Social Science. Artikkelen heter How and when does speech-acting generate social innovations, og den undersøker språkets konstitutive kraft på sosial innovasjon og organisering i et talehandlingsteoretisk rammeverk.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Gran og Jacobi vurderer teoretiske bidrag til talehandlingsteorier blant annet fra filosof og økonom Amartya Sen og filosof John Searle, og undersøker betingelser for overføring av teorier om talehandlinger og språkinstitusjoner til empiriske studier av sosial innovasjon og organisasjon.

Spørsmålet om hvordan og når talehandling kan skape sosial innovasjon og påvirke organisering blir kritisk undersøkt og illustrert ved en rekke historiske eksempler, blant annet Churchill sin beslutning om at Alan Turing skulle lede den britiske innsatsen for å knekke Enigma-koden, en beslutning som hadde organisatoriske konsekvenser for gruppen Turing ble satt til å lede, men som også bidro til at Storbritannia fikk et stort fortrinn under andre verdenskrig. Dette og flere eksempler illustrerer viktigheten av språkinstitusjoner, narrativer og talehandlinger, og viser hvordan disse kan ha konsekvenser for hvordan organisasjoner oppstår og endres, samt hvordan talehandling er et viktig ledd i sosial innovasjon