Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet| Spesialutgave

Jamil og Askvik redaktører for spesialutgave

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik har redigert et spesialnummer av International Journal of Public Administration. Utgaven inneholder fem artikler om folks tillit til offentlige institusjoner i utviklingsland og i "transitioning countries"(land som beveger seg fra en statsstyrt til en mer markedsstyrt økonomi) i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Jamil og Askvik har redigert utgaven "Institutional trust in developing and transitional countries", siste nummer i International Journal of Public Administration. I dette nummeret finner man fire artikler med en kvantitativ og komparativ orientering, og en kvalitativt orientert artikkel om tillit til offentlige institusjoner.  De kvantitativt orienterte artiklene kartlegger tillit til offentlige institusjoner i og mellom land i Europa, Asia og Afrika. Den kvalitativt orienterte artikkelen viser hvordan nyinstitusjonelle økonomiske reformer ikke har klart å skape tillit til offentlige institusjoner i Mexico.