Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Kapittel om Accountability etter NPM

Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i boken Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Redaktørene for boken er Jacob Torfing og Peter Triantafillou. Boken blir publisert 31. 08.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Christensen og Lægreid har bidratt med et kapittelet Organizational Innovations and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era. Kapittelet tar for seg tre organisatoriske innovasjoner i den norske velferdsadministrasjonen, som forfatterne regner som hybrider av NPM og Post-NPM reformer. Implikasjoner av disse innovasjonene på "accountability" blir presentert og diskutert i kapittelet.