Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel : Transforming the "Third Mission" in Norwegian Highed Education Institutions : A boundry object theory approach.

Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

Figur fra artikkelen som viser de ulike konseptene brukt i strategisk planlegging.

Hovedinnhold

Hogne Sataøen har publisert en artikkel i nivå 2-tidskriftet Scandinavian Journal of Educational Research basert på hans postdoktorprosjekt. I artikkelen analyserer han strategiplanene til norske universiteter og høyskoler med tanke på hvordan "det tredje oppdraget" blir presentert. De siste års reformer i sektoren for høyere utdanning har i særlig grad påvirket tenkningen om det "tredje oppdraget", dvs. innsatser for å utvikle relasjonene mellom universiteter/høyskoler og en lang rekke interessenter i institusjonenes omgivelser. Dette dreier seg f.eks om populærvitenskapelige arrangementer, voksenopplæring, alumni-program, patententerings- og kommersialiseringsinnsatser, samt ulike former for samarbeid med industri og offentlig sektor. Utviklingen av det tredje oppdraget impliserer nye relasjoner og grenser mellom universiteter/høyskoler og samfunnet. Ved hjelp av "boundary object-theory" belyses disse endrede relasjonene i Norge, og artikkelen viser hvordan fem ulike orienteringer/prosjekter for det tredje oppdraget konkurrerer i den norske høyere utdanningssektoren. Dette er (1) entreprenør-prosjektet; (2) lokalsamfunns-prosjektet; (3) mode 2-prosjektet; (4) populærvitenskapsprosjektet; og (5) omdømmeprosjektet

Hele artikkelen kan leses her