Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Konferanse

Delegasjon til IPSA

Per Lægreid, Julia Fleischer, Ishtiaq Jamil, Steinar Askvik og Jacob Aars har ledet, og deltatt i, paneldiskusjoner på årets IPSA World Congress. Helge Renå var paneldeltaker og presenterte paper. Lise H. Rykkja hadde et paper som ble presentert på konferansen.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Lægreid, Fleischer, Jamil, Askvik og Aars har ledet, og deltatt i, paneldiskusjoner på den 24. World Congress of Political Science, i regi av International Political Science Association(IPSA). Kongressen varte fra 23.-28. juli, og ble avholdt i Poznań i Polen.

Aars ledet paneldiskusjonen Output Democracy? Bureaucracy as Locus for Public Participation som hadde som formal å diskutere de ulike aspektene ved output democracy. Fleischer ledet panelet Public Administration and the Digital Turn, som utforsket bruken av digitale midler for beslutningstaking i sentraladministrasjonen og deres legitimitet, accountability og effektivitet. Lægreid ledet panelet Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy, som diskuterte utfordringer for styringskapasitet i møte med store, komplekse og grenseskridende kriser, utfordringer som omtales som wicked challenges. Jamil og Askvik var henholdsvis convenor og deltaker i panelet Institutional Trust and Governance in South Asia, og hadde en rekke tilknyttede papers. Helge Renå presenterte paperet To follow or not to follow? On how Organizational Routines and Individual Skill affect Organizations’ Crisis Responsiveness, og var i likhet med flere av våre delegater var også deltakere i flere paneldiskusjoner som ble holdt i løpet av konferansen.