Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

I ein ny artikkel publisert i "International Journal of Public Administration" har Lise Rykkja og Per Lægreid, saman med Carsten Greve og Niels Ejersbo, studert erfaringar frå forvaltningsreformer i dei nordiske landa.
Programstyret i Forskningsrådets Finnut-program har tildelt oppdraget om å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. Evalueringen har en kostnadsramme på totalt 15 millioner kroner.
Marit Skivenes, Hege S. Helland og Øyvind Tefre er kritiske til flere elementer i forslaget til ny barnevernlov.
Olive Dwan har fordypet seg i barns rettigheter som utvekslingsstudent på instituttet gjennom Fulbright-programmet .
Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen er nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 for sin forskning på barnevernstjenestene.
Marit Skivenes og UiB er del av et stort forskningsprosjekt om barnas rettigheter i Norge og Romania.
Opplevde migrantsituasjonen på nært hold i den spanske byen Melilla.
Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».
I samarbeid med Barnevernsproffene har studenter og ansatte jobbet frivillig for å undersøke barnefokus i norsk barnevern.
Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.
Professor emeritus Ivar Bleiklie intervjua av BBC World Business Report.
I samband med utgivinga av boka "Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år" har dei fire forfattarane Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal blitt intervjua i Stat og Styring.
Marit Skivenes og Karl H. Søvig er redaktører for bok om implementeringen av Barnekonvensjonens artikkel om ikke-diskriminering.
Doktorgradsavhandlinga til Helge Renå vekker stor oppmerksomhet med oppslag i både Aftenposten og Politiforum.
Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.
Helge Renå har bidratt med bok-kapittel i den internasjonal antologien The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination (Palgrave Macmillan) redigert av Tobias Bach og Kai Wegrich.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
Magnus Sirnes Hjellum og Per Lægreid med publikasjon i Safety Science.

Sider