Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid undersøker hvordan gjentatte strukturelle reformer fører til økt oppmerksomhet til politiske signal.
Ny rapport ser på likheter og forskjeller mellom barnevernssystemene i Norge og fem øst-europeiske land.
Professor Ishtiaq Jamil med ny bok om integrering av kjønnsperspektiv i Sør Asia.
Christensen og Lægreid har studert konfliktane i samband med reorganiseringa av SSB.
Lægreid med kapitel om norsk forvaltningsforsking
PhD Akram Hossain er medforfattar av bokkapitel om demokratiske deltaking i Bangladesh
Christensen og Lægreid med ny publisering om koordinering
James Hathaway med ny innsikt om endring i offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia.
Professor Marit Skivenes skal lede arbeidsgruppen for forskning i regjeringens Barnunge21-strategi.
Stort behov for en gjennomgang av spedbarns rettigheter i de nordiske velferdsstatene.
I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser på for lavere klimagassutslipp. Staten virker innimellom som en bremsekloss, viser ny forskning.
Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.
Halvorsen ble i november oppnevnt til æresprofessor ved The University of the Western Cape (UWC), Cape Town.
Vanlige folk ville gripe raskere inn enn barnevernet. Det viser en ny undersøkelse.
Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng.
– Det norske systemet får svi for at Norge tar ansvar for barns rettigheter. Det sier Marit Skivenes i et større intervju med Aftenposten.
Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor, skriver Torstein Nesheim i kronikk.
Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor, skriver Torstein Nesheim i kronikk.

Sider