Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok i dag en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Modellen innebærer ikke full sammenslåing av de to statsvitenskapelige instituttene, som var ett av alternativene som ble utredet.
Ble det et grønt valg? Professor i statsvitenskap Elisabeth Ivarsflaten svarer på tre kjappe spørsmål om Stortingsvalget 2021
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv
Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering og terrorinnhold på nettet?
– Terrorberedskapen har blitt styrka på fleire område, men det er også store svakheiter og spørsmålsteikn, ti år etter 22. juli- angrepa, seier Helge Renå. Forskaren som avslørte svikt i politiet sitt arbeid terrordagen, hevdar Noreg framleis ikkje er godt nok rusta.
Lise Rykkja, Kristin Rubecksen og Per Lægreid ved instituttet har sammen med kolleger publisert en ny artikkel "Understanding Felt Accountability" som er et resultat av deres deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability».
Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni hvilke prosjekter som har fått tildeling av forskningsmidler. Forskere ved Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap har fått støtte til to prosjekter med en tildeling på totalt 22 millioner!
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Det nye tverrfaglige erfaringsbaserte masterprogrammet for ledere i kommunal sektor ved Universitetet i Bergen har fått tildelt 4 millioner kroner fra Diku.
Professor Elisabeth Ivarsflaten med kollega Åsta Dyrnes Nordø med ny publisering i tidsskriftet European Journal of Political Research som handler om omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktninger.
Professo‪r Ishtiaq Jamil er aktuell med nye publiseringer
Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.
For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits

Sider