Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har publisert en ny artikkel, “Scandinavian Higher Education Governance—Pursuing Similar Goals Through Different Organizational Arrangements”, i European Policy Analysis.
Likevel brukes det sjelden som tiltak, påpeker forskerne bak den største studien av adopsjon som barnevernstiltak i Norge noensinne.
Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.
Postdoktor Jenny Krutzinna diskuterer statens plikt til å legge til rette for etisk medisinsk datadonasjon.
Lurer på hvor du skal studere til høsten? Da hjelper det ikke nødvendigvis å lese informasjon fra studiestedene selv.
Professor Per Lægreid og forsker Koen Verhoest har bidratt til boken «Public Administration in Europe».
- Unik mulighet for studenter som er interessert i forskning på makt, velferdsstaten og beslutningsteori, sier Marit Skivenes.
23. mai 2018 ble den første «March / Olsen Honorary Lecture» holdt i Universitetsaulaen.
Per Lægreid og Lisa H. Rykkja har sammen med Tom Christensen ved Universitetet i Oslo publisert bokkapittelet «The Co-Evolution of Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis Management».
«Pust med magen, tro på det du gjør og drit oppi hva karriererådgivere i Dagens Næringsliv sier om hvordan man bygger egen merkevare» er rådet fra energianalytiker og forfatter, Martin Larsen Hirth.
Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.
Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.
Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.
Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.

Sider