Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.
For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits
Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».
Internasjonale perspektiver på barns rettigheter, familievern og statlig inngripen.
Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fikk 1. mai hele åtte nye ansatte.
Kampen for utvidet demokrati er arbeiderbevegelsens sterkeste tradisjon skriv Thorvald Gran i Klassekampen.
Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge i arrangement for masterstudenter den 26. april.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.
Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.
Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarleiarar for hausten 2021.

Sider