Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Lægreid, Rykkja og Christensen med artikkel om etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.
I en ny artikkel sammenligner Professor Marit Skivenes og kollegaer krav til begjæringer om omsorgsovertakelser på tvers av de fire barnevernsystemene i Norge, England, Finland og USA.
Lægreid og Sætren med kapittel i håndbok for offentlig forvaltning og administrasjon.
Professor Ivar Bleiklie med artikkel utgitt i Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.
Tor Halvorsen og kollegaer med bok om FNs klimamål.
Når arbeid og organisasjon i offentlige direktorater og etatater digitaliseres, utfordres både arbeidsplassene og hvordan disse etatene blir organisert og styrt, skriver Torstein Nesheim i Ukeavisen Ledelse.
Jacob Aars har sammen med kolleger fra Uni Rokkansenteret og Institutt for informasjons- og medievitenskap skrevet artikkel om tjenestedemokratiet i siste nummer av Stat og Styring.
Boken "Managing Universities", redigert av professor Ivar Bleiklie, er nominert til en forskningspris for betydelig forskning innen internasjonal høyere utdanning.
Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.
Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner
Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal
Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".
Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.
USA og Tyskland er de mest populære utvekslingsdestinasjonene blant studentene ved instituttet viser tall fra de siste to årene.
Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.

Sider