Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Regjeringen har bestemt at barnehagelærerens rolle skal sees nærmere på av en ekspertrguppe. Professor Kjetil Børhaug skal lede gruppen.
A new article by Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja examines the police reform that culminated with a proposal for new police structure in 2015.
En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.
Marit Skivenes and June Thoburn (East Anglia University, UK) has recently published their article “Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” in the journal “Child and Family Social Work”
Marit Skivenes og June Thoburn (East Anglia University, UK) har nylig publisert artikkelen deres «Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” I tidsskriftet «Child and Family Social Work”.
Regjeringens strukturreform i høyere utdanning har ført til færre institusjoner, men fusjonsdebatten pågår fremdeles. I et debattseminar arrangert av NIFU kom det frem flere ulike syn på utfordringene av reformen.
Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.
Orest Masue has alongside with Professsor Steinar Askvik published a new article in : "International Journal of Public administration". The article investigates if school committees are a source of empowerment using insights from Tanzania.
En ny studie viser at nordmenn vurderer grupper av mennesker ulikt når det kommer til hvilke grupper de mener politiet bør kunne telefonovervåke.
Baniamin og Jamil viser at tilliten til byråer som kjemper mot korrupsjon varierer mellom tre ulike sør-asiatiske land.
Helge Renå og Jarle Trondal skriver om kampen mot surveymonsteret i siste nummer av Stat og Styring.
Ivar Bleiklie har, sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori, redigert en bok som nå publiseres av Springer. Svein Michelsen har bidrag til boken.
Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har inngått samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner i Bangladesh. Vårt Master's programme in Public Administration gir deg muligheten til å studere først i et internasjonalt miljø i Norge - og så i Bangladesh. Søk om opptak nå!
Fagkritisk dag er en årlig akademisk tradisjon ved Universitet i Bergen . En hel dag blir satt av for at studentene skal kunne sette kritisk søkelys på sitt eget frag. Det er fagutvalgene som har ansvar for arrangementene på fagkritisk da.
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.
Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap arrangerte en vellykket studietur i uke 9 til Brussel, hovedstaden i Belgia. Det var et godt faglig program, tid til sosialisering og selvsagt belgiske vafler.
Læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning benyttes som styringsverktøy på ulike måter i ulike nasjonale kontekster.
Dette viser en ny artikkel av Dag Arne Christensen og Jacob Aars i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.

Sider