Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad har publisert artikkelen Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities i tidsskriftet Scandinavian Political Studies.
Marit Skivenes har publisert en artikkel sammen med June Thoburn. Artikkelen er publisert i Youth Services Review. Artikkelen tar en diskursanalytisk tilnærming til begrepet "permanence", og betydningen av dette i norsk og engelsk barnevern.
Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to bokkapittel i boka Public Administration Reforms in Europe; The View from the Top, redigert av Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews og Philippe Bezes . Boka vert publisert i slutten av Juni.
Marit Skivenes, Jonathan Dickens, Jill Berrick og Tarja Pösö har publisert en artikkel i British Journal of of Social Work. Artikkelen er basert på en firelands studie av beslutningstaking i barnevernssystemer, og den presenterer funn av en spørreundersøkelse om barnevernarbeideres bruk av sakkyndige i saker som omhandler omsorgsovertakelse. Artikkelen er publisert som en del av prosjektet "... Les mer
Stipendiat Helge Renå har skrevet en artikkel i siste nummer av Stat & Styring der han stiller spørsmål ved ukritisk bruk av survey-undersøkelser i samfunnsforskningen.
Fredag 3.juni arrangerte Instituttet Rosemottakelse for studentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.
The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.
Hogne Lerøy Sataøen har saman med Arild Wæraas publisert artikkelen “Building a Sector Reputation: The Strategic Communication of National Higher Education” i tidsskriftet International Journal of Strategic Communication.
Stipendiat Helge Renå har skrevet en kronikk om 22.juli-kommisjonen i magasinet Politiforum.
Per Lægreid has co-authored a chapter with Haldor Byrkjeflot og Tom Christensen on ‘Accountability in Multilevel Health Care Services: The Case of Norway’.
Associate Professor Ishtiaq Jamil, Professor Steinar Askvik and PhD Candidate Hasan M. Baniamin have published an article in : International Journal of Public Administration.
Professor Marit Skivenes has co-authored a new article. The article is in connection with the project " Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".
Per Lægreid has together with Lise Rykkja and Tom Christensen published an article on “Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy” in Public Administration Review.
Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen er redaktører for en ny bok om kommunereformen.
Marit Skivenes and Milfrid Tonheim have published an article on “Improving the Care Order Decision-Making Processes: Viewpoints of Child Welfare Workers in Four Countries” in Human Service Organizations.
Ida Juhasz and Marit Skivenes have published an article on “The Population's Confidence in the Child Protection System – A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California)” in Social Policy & Administration.
Stipendiat Helge Renå skal lede prosjektet ”Den norske politireformen – en nullpunktmåling” som har fått støtte fra Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Prosjektteamet består for øvrig av Per Lægreid og Jacob Aars fra Instituttet, og Rune Glomseth fra Politihøgskolen.
Er du interessert i hvordan politikk blir til og iverksatt? Har du lyst å finne ut hvordan innholdet og organiseringen av offentlig politikk blir utformet, og hvilke konsekvenser dette har? På Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap tilbyr vi et spennende studieløp med mange interessante emner innen politikk, forvaltning og organisering.

Sider