Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes and Milfrid Tonheim have published an article on “Improving the Care Order Decision-Making Processes: Viewpoints of Child Welfare Workers in Four Countries” in Human Service Organizations.
Ida Juhasz and Marit Skivenes have published an article on “The Population's Confidence in the Child Protection System – A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California)” in Social Policy & Administration.
Stipendiat Helge Renå skal lede prosjektet ”Den norske politireformen – en nullpunktmåling” som har fått støtte fra Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Prosjektteamet består for øvrig av Per Lægreid og Jacob Aars fra Instituttet, og Rune Glomseth fra Politihøgskolen.
Marit Skivenes has together with Jill Berrick (US), Jonathan Dickens (UK) and Tarja Pösö (Fin) published an article on “Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice” in the journal Child & Family Social Work.
Studentene på administrasjon- og organisasjonsvitenskap gir gode tilbakemeldinger på studieprogrammet.
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.
Marit Skivenes har sammen med Anne-Mette Magnussen (HiB) publisert artikkelen “The Child’s Opinion and Position in Care Order Proceedings: An Analysis of Judicial Discretion in the County Boards’ Decision-Making” i tidsskriftet International Journal of Children's Rights.
Ivar Bleiklie, Gigliola Mathisen Nyhagen, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har bidratt med et kapittel i boken «Towards European Science: Dynamics and Policy of an Evolving European Research Space».
Jacob Aars har sammen med Hilmar Langhelle Mjelde, Bjarte Folkestad og Dag Arne Christensen publisert en valgrapport om det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Artikkelen er trykket i tidsskriftet Regional and Federal Studies.
The department of Administration and Organization Theory is proud to present the new course AORG211 Multilevel Governance : National Government Administration and the EU
Svein Michelsen and Håkon Høst have published an article in “Berufliche Bildung: historisch - aktuell – international”, a “Festschrift” on vocational training published for the 60th anniversary of Philipp Gonon.
Werner Jann and Per Lægreid are guest editors of a Special issue of International Journal of Public Administration on Acccountability, Performance and Legitimacy in Welfare Reforms.
Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article on “Organizing for “wicked problems” – analyzing coordination arrangements in two policy areas: Internal security and the welfare administration” in International Journal of Public Sector Management.
Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.
Jo Saglie, Gruo Ødegård og Jacob Aars har publisert en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning om "Rekruttering av unge folkevalgte - nominasjoner, personstemmer og kontekst".
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Evalueringsprisen 2015 gikk til «Den store reformen – Da NAV ble til» av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB.

Sider