Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tom Christensen, Ole Andreas Danielsen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in a special issue of Public Administration: “Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries”.
I Dagens Næringslivs spalte «Forskning viser at ... » skriver Torstein Nesheim sammen med Synnøve Nesse og Marcus Selart fra NHH om hvordan vi kan lære av krisehåndteringen i Lærdal.
Professor Per Lægreid and Post doc Lise H. Rykkja at the University of Bergen have together with Professor Chris Ansell at UC Berkeley been awarded Peder Sæther grant for cooperation on the project “Organizing for Societal Security and Crisis Management.”
Fredag 5. Juni var det duket for Roseseremoni for å hedre de som har levert sine masteroppgaver dette semesteret.
Ivar Bleiklie har ledet Holbergprisen i 5 år og vært med å bygge opp prisen til den internasjonale anerkjennelse prisen nå har.
Professor Ivar Bleiklie har skrevet et debattinnlegg om strukturreform og sammenhengen mellom makt og kvalitet i høyere utdanning i Morgenbladet.
Professor Ishtiaq Jamil, Salahuddin M. Aminuzzaman and Sk. Tawfique M. Haque are editors of the new book coming out on Springer in July; Governance in South, Southeast, and East Asia: Trends, Issues and Challenges.
Fredag 29. Mai ble Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings (NIFU) årskonferanse avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen var kvalitet og relevans i forskning og utdanning.
Et omfattende prosjekt som har forsket på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har nå publisert sin sluttrapport.
Thorvald Gran has published an article on “The Process of Speech-acting Specifies Methods for Grasping Meaning. Ten Operations. A Contribution to Hermeneutics” in Journal of Applied Hermeneutics.
Per Lægreid and Lise H. Rykkja, together with Külli Sarapuub and Tiina Randma-Liiv at Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance in Estonia, are editors of a special issue of Public Management Review that deals with coordination in the public sector.
Per Lægreid og Tom Christensen har bidratt med et kapittel til et festskrift; “A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined”.
I et debattinnlegg i Bergens Tidende skriver Professor Marit Skivenes om offentlighetsloven, og viktigheten av innsyn og offentlig ansattes funksjon i demokratiet.
Kva grep tek myndigheitene når dei skal instruera barnevernet i møtet med innvandrarbarn?
Tom Christensen and Per Lægreid have published an article on “Performance and Accountability—A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment” in Public Organization Review.
Jacob Aars og Tone A. Andreassen (HiO) har skrevet en kronikk om NAV-reformen i Dagens Næringsliv, der de skriver at reformen har vært mer preget av spesialisering og arbeidsdeling enn av integrering og samordning.
Gigliola Mathisen Nyhagen holdt mandag 4. Mai en presentasjon for Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen i anledning deres seminar om organisasjonsutvikling.
Tom Christensen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in International Review of Administrative Sciences.

Sider