Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttet opplever en økning i antall studenter som har oss som førsteprioritet.
Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røviks "Organisajonsteori for offentlig sektor" kommer i ny utgave i juli 2015.
Gigliola Mathisen Nyhagen har publisert artikkelen "Between Slow and Comprehensive Reformers: Comparing Government’s Funding Policies of Universities in Three European Countries" i International Journal of Public Administration .
I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv legger Torstein Nesheim frem alternativ til ansettelser.
Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har publisert artikkelen "Hybrid Collaborative Arrangements: The welfare administration in Norway – between hierarchy and network" i Public Management Review.
Associate Professor Lars Christian Blichner has published an article on “Epistemic Dependence and the EU Seal Ban Debate” in the Open Access Journal “Politics and Governance”.
Together with co-authors, Ishtiaq Jamil contributes with chapters on “Community Governance for Climate Change Adaptation in Nepal” and “Conflict in the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: An Unimplemented Accord and Continued Violence”.
Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har fått publisert artikkelen "Organizations as Penetrated Hierarchies: Environmental Pressures and Control in Professional Organizations" i Organization Studies.
På Vestlandsrevyen i går kommenterte Førsteamanuensis Jacob Aars en fersk meningsmåling og sjansen for at Arbeiderpartiet kan innta byrådskontorene i Bergen.
Førsteamanuensis Jacob Aars har skrevet en kronikk på NRK Ytring: «Ungdommer med ordførerkjede», der han spør om yngre ordførerkandidater er egnet til vervet som kommunens fremste representant.
Ivar Bleiklie har utgitt en ny artikkel i Organization Studies sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori.
Torstein Nesheim og Madeleine Elise Mjelde har fått publisert artikkelen "Ledelse i ulike kontekster" i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse.
Per Lægreid har bidrege med eit kapittel i The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration.
Katrin Križ og Marit Skivenes har fått publisert sin artikkel “Child welfare workers' perceptions of children's participation: a comparative study of England, Norway and the USA (California)” i tidsskriftet Child & Family Social Work. Den er tilgjengelig på nett nå som Early View, og blir å finne i en trykket utgave senere i år.
Professor Marit Skivenes har over flere år forsket på hva som skjer noen melder fra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. I det nyeste nummeret av medlemsbladet for Oslo legeforening, Journalen, vises det til funnene til Skivenes og Trygstad som viser at varsling ofte går bra.
I en artikkel i magasinet utgitt av Senter for internasjonalisering av studenter (SIU) kommenterer Professor Ivar Bleiklie på endringer og ulike målsetninger i rekrutteringen av internasjonale studenter. Bleiklie er en av hovedinnlederne på Internasjonaliseringskonferansen 2015.
– Å ha bodd og studert i utlandet blir vektlagt i arbeidsmarkedet, sier Nina Gry Stein til SRIB.
Per Lægreid har saman med Simon Neby frå Uni Research Stein Rokkan Centre for Social Studies, Paola Mattei og Therese Feiler frå Oxford University publisert artikkelen "Bending the Rules to Play the Game: Accountability, DRG and Waiting List Scandals in Norway and Germany" i European Policy Analysis.

Sider