Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Evalueringene av tilrettelagte studier viser at studentene er svært fornøyde med kursene.
Samarbeidsforskningsprogrammet mellom Sør-Afrika og Norge, "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" ble lansert og presentert på en tredagers konferanse i Cape Town med ambassadør og formell representasjon fra flere forskningsråd og departementer.
Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har skrevet ein artikkel i Stat og styring nr. 1, 2014. Dei ser på organiseringa og forvaltninga av samordning av samfunnstryggleik og krisehandtering etter 22. juli. Lægreid og Rykkja meiner at norsk forvaltningspolitikk står overfor ein utfordring i forhold til å skape positiv samordning mellom involverte aktørar og partar innanfor området for... Les mer
Hvem har ansvar i sykehussektoren, og hva kan vi kreve av dem? Peter Lango er ph.d.-stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker på ansvarsrelasjoner i sykehussektoren.
Professor Linda Sangolt ved Instituttet har bidratt med et kapittel i boka "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814 - 2014." Hun skriver om "Religionspolitiske grunnsatser: følelser og begrunnelser i debattene om Grunnlovens jesuittforbud".
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap tilbyr flere tilrettelagte studier for ulike grupper arbeidstagere og tillitsvalgte, der målet er å gi disse gode muligheter for faglig utvikling.
Fra og med 1. januar i år er Kjetil Børhaug fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Ragnhild Louise Muriaas fra institutt for sammenlignende politikkk redaktører for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Åsta Dyrnes Nordø er redaksjonssekretær.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) presenterer i dag resultatene fra den nasjonale spørreundersøkelsen - Studiebarometeret.
Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres ved Universitetet i Stavanger og ble avholdt 9. januar i år. Konferansens hovedtema var "Samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv", "Sentraliseringens dilemmaer" og "Risiko- og sårbarhetsanalyser - et nyttig verktøy eller rent skuebrød?". Postdoktor Lise Hellebø Rykkja ved instituttet deltok med innlegg.
The article "Performance and Accountability - A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment" has been published in this month's issue of Public Organization Review.
Professor Marit Skivenes, together with Prof. Tarja Pösö, Tampere University (Finland) and Dr. Kenneth Burns, University College Cork (Ireland) has received funding for an ESF Exploratory Workshop titled: "Socio-Legal Models of Care Order Proceedings in Europe". The workshop includes researchers from 9 countries and will be held in August 2014.
Both Ishtiaq Jamil and Steinar Askvik has contributed to this special issue of "Public Organization Review", which explores and analyzes governance and policy issues in South, Southeast and East Asia.
The Emotional Dimension in Risk Assessment: A Cross-Country Study of the Perceptions of Child Welfare Workers in England, Norway and California (United States)
Transatlantic Science Week 2013 arrangeres av den norske ambassaden i Washington DC i samarbeid med Forskningsrådet, Kunnskapdsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Statsrådene fra begge departementene deltok på konferansen. Konferansens hovedtema var "Shared solutions to common challenges" og fokuserte på internasjonal sikkerhet, cybersikkerhet, massive open online courses (MOOCS... Les mer
Forvaltningen og de offentlige organisasjonene er viktig for innbyggernes velferd. – Hvis politiet fungerer dårlig er det jo egentlig ganske kritisk. Det er et av de spørsmålene det forskes på ved vårt institutt, sier PHD Kristin Reichborn-Kjennerud.
Marit Skivenes and Katrin Križ have published an article in Children and Youth Services Review Volume 35, Issue 11, November 2013, Pages 1862–1870.
The NOMA and NUFU programmes are coming to an end. Norwegian and Asian project participants met in Bangladesh to discuss achievements, challenges and the way ahead.
The NOMA and NUFU programmes are coming to an end. Norwegian and Asian project participants met in Bangladesh to discuss achievements, challenges and the way ahead.

Sider