Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Professor James G. March gikk bort 27. september 2018.
Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».
Marit Skivenes slår et slag for barns rett til medvirkning i sitt bidrag til boken "Barnas barnevern".
- Enslige mindreårige asylsøkere medfører komplekse utfordringer, fordi barnets beste skal veies mot økonomiske og innvandringspolitiske hensyn.
Professor Per Lægreid har bidratt til boken «Routledge Handbook of Policy Design».
I slutten av august ble det holdt et oppstartsseminar for nye studenter i AORG100A.
Implementeringen av Barnekonvensjonen har fortsatt en lang vei å gå, hevder Marit Skivenes og Line Marie Sørsdal.
Per Lægreid har kommet med nye faglige bidrag.
North South University (NSU) i Dhaka Bangladesh tilbyr et to-ukers studiebesøkt for masterstudenter. Deltakere får dekket kostnader til reise og opphold.
Måten omsorgsovertakelsessaker er organisert på kan hindre god beslutningstaking, finner Marit Skivenes og Milfrid Tonheim i en ny studie.
Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.
Ny bok med bidrag fra bl.a. Per Lægreid, Lise H. Rykkja, Johannes Førde, Ole Danielsen og Jacob Aars.
New article describes and analyzes the decision‐making process related to the establishment of Norway's National Police Emergency Response Center (NPERC). Authors' are Per Lægreid (UIB), Lise H. Rykkja (UIB) and Tom Christensen (UIO)
Svein Michelsen har redigert en ny bok om yrkesopplæring i Norden.
Professor Marit Skivenes har publisert en artikkel i International Journal of Children’s Rights.
SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.
Bleiklie med ny artikkel i Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.
Forelesningene vil fortsatt foregå på høyden til høsten, og ikke hjemme i sofaen med VR-briller.

Sider