Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Jenny Krutzinna skriver om statens ansvar for foreldre som selv har erfaring med barnevernet fra sin oppvekst.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.
Stipendiat Agnete Hessevik med ny artikkel i Regulation & Governance
Ledig stilling som førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Bergen.
Hvordan fungerer samhandlingen mellom viktige institusjoner lokalt og regionalt når krisen treffer? Dette skal et UiB-ledet prosjekt finne mer ut om mens koronapandemien fortsatt pågår.
Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Hvilken støtte tilbyr barnevernet til mødre og nyfødte babyer som er i sårbare situasjoner?
Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.
I et nytt notat fra Ivar Bleiklie, Svein Michelsen og Martina Vukasovic fra forskningsgruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO) ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap sammen med forskere fra NIFU analyserer de hvordan målene til strukturreformen ble til, formulert og tolket.
Unge forskere har bidratt til den nasjonale strategien for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?
Marit Skivenes og Hege Helland er medforfattere av en studie av befolkningens holdninger til oppdragervold i fem europeiske land.

Sider