Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i Public Organization Review.
Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.
Notatet 'Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav' er skrevet av førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
In the October 2010-issue of the Governance journal, Martin Painter with the City University of Hong Kong has written a review of the book "Change and Continuity in Public Sector Organizations: Essays in Honour of Per Lægreid". The book is edited by Paul G. Roness and Harald Sætren.
Among others, South-Asia is highly ambitious in implementing the notion of good governance. The new book, "Towards Good Governance in South-Asia", is an opportunity to highlight the contemporary challenges of good governance of the aid recipient countries. Renuka Priyantha and Ishtiaq Jamil with the Department of Administration and Organization theory have contributed to the book with each their... Les mer
Færøyene styrker eget universitet og starter undervisning på masternivå i organisasjonsteori ved hjelp av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
Ny publikasjon av Paul G. Roness og Vidar W.Rolland. Artikkelen er utgitt på International Journal of Public Administration av forlaget Routledge.
Linda Sangolt ved Instituttt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap er redaktør av den nylig utgitte boken "Between Enlightenment and Disaster - Dimensions of the political Use of Knowledge". Boken er nummer 19 i serien Philosophy and Politics utgitt på forlaget Peter Lang Publishing Group.
CMI-UiB Fredagsseminar på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 31, 27. august kl. 12.00-14.00. Innleder: Thor Øivind Jensen
Sammenlignet med USA er norske folketellinger beskjedne og lunkne affærer. Den tiårlige grunnlovsbestemte tellingen i God’s own country, begynte offisielt den 1.april(!). Den er beregnet å koste minst 14 milliarder dollar, omtrent 47 dollar per hode og sysselsetter over 600 000 midlertidig. Dette skriver Linda Sangolt i den nyeste utgaven av tidsskriftet 'Stat og Styring'
"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.
Nordmenn er villige til å akseptere telefonavlytting og politiransakelse på gata som ledd i kampen mot terror. Langt færre går med på fengsling uten lov og dom, ifølge forskningsprosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering, ledet av Per Lægreid.
Forskningsrådet gjennom Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon har 26.-27. mai 2010 bevilget 200 millioner kroner til 17 nye forskningsprosjekter. Et av prosjektene, "Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management" ledes under Per Lægreid i samarbeid med Uni Rokkan ved Haldor Byrkjeflot og Anne Lise Fimreite.
I en spesialutgave av tidsskriftet ”Higher Education Policy” har forskere fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/ Uni Rokkansenteret og NIFU STEP sammen med en rekke tyske kolleger sammenlignet det siste tiårets reformer innen høyere utdanning i Tyskland og Norge.
Tirsdag 11. mai arrangerte Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sitt årlige fagseminar i Litteraturhuset. De frammøtte fikk høre tre innledere med hver sine innfallsvinkler til utlendingsnemdas framtid, før politikere fra fem av stortingspartiene fikk slippe til og debattere. Professor Per Lægreid fra Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap var en av innlederne.

Sider