Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Phd-stipendiat Ole Andreas Danielsen vant prisen for "Best Paper" for EGPA PhD Symposium 2012.
Per Lægreid, Åsta Dyrnes Nordø and Lise H. Rykkja presents national report for Norway connected to the survey of public managers in the COCOPS project (WP3)
Interview with professor Per Lægreid where he talks about coordination in the public sector and the COCOPS project.
Our new post doctor Hogne Lerøy Sataøen with a new article in Scandinavian Journal of Management together with Arild Wæraas.
Professor Anne Lise Fimreite har skrevet om "Endring og ledelse" i offentlig sektor i siste nummer av Stat og styring.
New article from Tom Christensen, Per Lægreid and Lise Hellebø Rykkja in Journal of Contingencies and Crisis Management.
Professor Paul G. Roness gikk bort om morgenen 17. mai. Les minneord fra kollegaer og venner i Bergen og Oslo her.
Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.
New article in Public Organization Review by Ole Andreas Danielsen and Kutsal Yesilkagit.
Intervju med professor og rektorkandidat Anne Lise Fimreite i På Høyden.
Professor Anne Lise Fimreite og professor Per Lægreid med innlegg i siste nummer av Stat og Styring.
New publication in Public Administration by Kristin Reichborn-Kjennerud.
New article from Gigliola Mathisen Nyhagen and Lukas Baschung in the Journal Higher Education.
Er strengere sikkerhetstiltak det beste? Studvest har spurt Postdoktor Lise Hellebø Rykkja om hva hun mener.
New article in Governance by Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide, and Per Lægreid.
Forskningsrådet har vedtatt rapporten fra programplanutvalget som grunnlag for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II.
Professor Per Lægreid uttaler seg i samband med artikkel i Aftenposten angåande utbygginga av det nye nødnettet.
Ishtiaq Jamil har bidratt med følgende kapittel i boken "Millennium Development Goals and Community Initiatives in the Asia Pacific"

Sider