Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskargruppe KPO inviterer masterstudenter til informasjonsmøte fredag 01. februar.
Studying Public Policy Implementation in an era of Governance.
Per Jarl Elle si oppsummering frå den nasjonale statsviterkonferansen 2013 ved Universitetet i Nordland. Samfunnssikkerhet var hovudtemaet, og forløpet, hendelsen og etterspillet etter 22. juli ble debattert.
New book from Jan Froestad, with Clifford D. Shearing.
EGPA Study Group on Governance of Public Sector Organizations Conference of the European Group of Public Administration (EGPA) 11-13 September 2013, Edinburgh, Scotland
Innlegg frå Kristin Reichborn-Kjennerud, Per Lægreid og Åge Johnsen i Dagens Næringsliv.
New paper from Tom Christensen, Mathias Johannessen, and Per Lægreid in Journal of Contingencies and Crisis Management.
Ny bok utgivelse av professor Thorvald Gran.
New publication from Ivar Bleiklie and Svein Michelsen in Higher Education.
Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sin ærespris vart under NEON-dagane i Sogndal 20-21 nov. tildelt professor emeritus Torodd Strand.
Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi. Blandt medlemmene i denne gruppen er professor Anne Lise Fimreite.
New article in Public Organization Review by Dag Arne Christensen, Tom Christensen, Per Lægreid and Tor Midtbø.
Tirsdag 30. og onsdag 31. oktober gjennomførte Instituttet for administrasjon og organisasjonsvitenskap Styringskonferansen i saman med Fagforbundet og Uni Rokkansenteret.
Professor Per Lægreid nytta 31.oktboer til eit "Halloween-innlegg" i Dagens Næringsliv.
Paul G. Roness med kommentarartikkel i siste nummer av Norsk Statvitenskaplig Tidsskrift.
Temanummeret om "Mapping Public Sector Organizations" redigert av professor Paul G. Roness og Muiris MacCarthaigh (Institute of Public Administration) i International Journal of Public Administration.

Sider