Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Med artikkelen “Apprenticeship, Youth and Labour Market Outcomes – A Diachronic Investigation into the Norwegian Case” bidrar Svein Michelsen og Håkon Høst i boken Challenges and Reforms in Vocational Education
Kriser tvinger frem nye måter å tenke samfunnssikkerhet på, sier professor Per Lægreid. Den norske styringsmodellen begrenser samordningen av kriseberedskapen.
Følelser og (kognitiv) rasjonalitet oppfattes ofte som motstridende. I politisk teori fremheves rasjonalitet både som ideal og som forklaringsmodell for hvordan beslutninger foregår.
Edited by Han Aarts, Tor Halvorsen and Peter Taylor, this book is a collection of papers by leading experts exploring one critical question: How can (European) higher education contribute to global human development?
Atle Nyhagen has published a commentary article on University World News discussing a central theme of the book edited with Tor Halvorsen (Halvorsen and Nyhagen 2011)- the role of the US as a model for change in higher education and research in Europe.
I oktober ble konferansen "Fem år med Nav" avholdt i et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret. Det er nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Redaktører for temanummeret er leder av evalueringen Anne Lise Fimreite og leder av modul 2 Jacob Aars.
This new volume in the series Research in Public Policy Analysis and Management is edited by Sandra Groeneveld and Steven Van De Walle. Tom Christensen and Per Lægreid have contributed with the second chapter named "Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend".
This new volume in the series Research in Public Policy Analysis and Management is edited by Sandra Groeneveld and Steven Van De Walle. Tom Christensen and Per Lægreid have contributed with the second chapter named "Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend".
The NOMA and NUFU programmes are coming to an end. Norwegian and Asian project participants met in Bangladesh to discuss achievements, challenges and the way ahead.
The Master in Public Policy and Governance (MPPG) Program has published a book "Understanding Governance and Public Policy in Bangladesh". The book is jointly edited by Dr. Ishtiaq Jamil, Prof. Salahuddin M. Aminuzzaman, Prof. Steinar Askvik and Dr. Tawfique M. Haque.
Ann Karin Tennås Holmen disputerte fredag 14.oktober for PhD-graden ved UiB. Hun argumenterer i sin avhandling for at vi enten må godta at politikerne mister kontroll, eller at vi må finne nye insentivstrukturer for å sikre kontrollen. For styringsnettverkene er kommet for å bli
Steinar Askvik, Bjarne Espedal og Hallgeir Gammelsæter er redaktører av boken "Kunnskap om ledelse" som er et festskrift for professor Strand ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap disputerte 12.10.2011 for PhD graden ved UiB. Aftenposten hadde samme dag en artikkel som omtaler hans arbeid.
Hvordan kan det forklares at vi er blitt mer skeptisk til antiterrortiltak etter 22/7 spør Lise H.Rykkja, Peter Lango, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i denne artikkelen i Aftenposten.
Artikkel av Svein Michelsen og Bjørn Stensaker publsert i Tertiary Education and Management (TEAM). Artikkelen omhandler studentenes rolle i styring av universitetet.
Artikkel av Per Lægreid, Paul G. Roness (UiB) og Koen Verhoest (Catholic University Leuven) i det annerkjente tidsskriftet Organizational Studies.
Boka Risk Management Trends, redigert av Giancarlo Nota, blei publisert i juli 2011. Peter Lango, Lise H. Rykkja og Per Lægreid frå institutt for adm.org. har delteke med kapittelet 'Organizing for Internal Security and Safety in Norway'.
Artikkel av Lise H. Rykkja, Per Lægreid og Anne Lise Fimreite i Critical Studies on Terrorism.

Sider