Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid, Anne Lise Fimreite og Lise H. Rykkja har blitt intervjua av Bergens Tidende i to artiklar opp mot terrorhandlingane den 22.juli.
Ny artikkel av Tom Christensen, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i Administration & Society.
I artikkelen i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (2/2011) ser Kristin Lofthus Hope og Lise Hellebø Rykkja nærmere på innføring av enhetlig ledelse på ulike nivåer ved UiB og NTNU de siste årene. Den sentrale problemstillingen omhandler de ansattes oppfatninger av enhetlig ledelse.
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.
Article by Roberts Kabeba Muriisa and Ishtiaq Jamil in the SAHARA Journal; "Addressing HIV/AIDS challenges in Uganda: does social capital generation by NGOs matter?"
Artikkel med redaktørane av den nye boka "Organisering, samfunnsikkerhet og krisehåndtering" i På Høyden den 10.juni.
Artikkel av Paul G.Roness og Vidar W.Rolland (NSD) i den nyeste utgaven av International Journal of Public Administration.
Denne nye boka er et resultat av prosjektet "Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering", på Rokkansenteret, finansiert av NFR. Fem av kapitlene er basert på masteroppgaver skrevet av tidligere masterstudenter ved instituttet. Boka er redigert av Anne Lise Fimreite, Lise Hellebø Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid.
New publication in Public Organization Review, Volume 11(2). The full title of the article is "Challenges of Coordination in Implementing Urban Policy: The Bangladesh Experience", and it is written by Pranab Kumar Panday and Ishtiaq Jamil.
Carsten Greve fra Copenhagen Business School har skrive ein omtale av boka "Change and Continuity in Public Sector Reform: Essays in honour of Per Lægreid".
I andre utgaven av 'West European Politics' 2011 får boka "Autonomy and Control of State Agencies: Comparing States and Agencies" svært god omtale. Forfattarene av boka er Koen Verhoest, Paul G. Roness, Bram Verschuere, Kristin Rubecksen og Muiris MacCarthaigh
Ny utgave av Nordiske Organisasjonsstudier
I denne nye artikkelen definerer og analyserer Tom Christensen og Per Lægreid etikk i offentlige organisasjoner ved hjelp av en bred tilnærming,basert på etisk teori og organisasjonsteori.
International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.
Per Lægreid og Tom Christensen er noen av bidragsyterne i den nye boken "Administrative Reforms and Democratic Governance" utgitt på Routledge. Redaktørene av boken er Jean-Michel Eymeri-Douzans (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) og Jon Pierre (Göteborgs Universitet).
Artikkel om uteksaminerte studenter på etter- og videreutdanningsprogrammet til Institutt for adm.org i samarbeid med LO Stat. Dag Runar Jacobsen ved instituttet er faglig ansvarlig for programmet.
Artikkel av Kristin Lofthus Hope og Eva Amdahl i tidsskriftet New Technology, Work and Employment. Lofthus Hope er post doktor på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og Amdahl er forsker ved SINTEF på NTNU.
Forskningsprosjektet Transforming Universities in Europe (TRUE) fikk i februar oppslag i en av Italias største aviser La Repubblica. Prosjektleder er Professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på UiB.

Sider