Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Chris Hagen Magnussen har omarbeidet sin masteroppgave til artikkel i Stat og styring.
Hvordan ser den europeiske menneskerettighetsdomstolen på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?
Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt? Ida Juhasz presenterer funn fra sitt doktorgradsprosjekt.
Professor Marit Skivenes forklarer hvordan det norske barnevernssystemet fungerer sammenlignet med andre land.
Stipendiat Hege Stein Helland har publisert nyskapende forskning om de mest kontroversielle avgjørelsene i barnevernssystemet.
Jacob Aars har sammen med medfortattere publisert en artikkel om kommune- og fylkestingsvalget i 2019
Ivar Bleiklie blir intervjuet i Khrono og mener universitets- og høgskolesektoren er på vei til å få en mer sentral rolle i samfunnet og politikken.
Jacob Aars,Tobias Bach (UiO) og Jarle Trondal (UiA) med ny artikkel om Norsk forvaltningspanel (NFP) i Stat og Styring.
Kristin Rubecksen, Lise H. Rykkja og Per Lægreid medforfattarar på ny artikkel i Governance.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.
Den rettslige statusen og respekten for barns familieliv endrer seg.
Se opptak av professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020
NY ARTIKKEL: Mange barn er fraværende i begrunnelsene og vedtakene om adopsjon, finner Skivenes & McEwan-Strand.
Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien
Jubileet ble feiret med bokutgivelse med bidrag fra Ivar Bleiklie og Svein Michelsen
Krutzinna & Skivenes studerer hvordan mødrene til nyfødte babyer vurderes i barnevernssaker.
Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.

Sider