Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i European Political Science Review.
Teknologiledelse er et av etter- og videreutdanningsemnene som tilbys på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. - Studiene har gitt meg et bredere perspektiv, sier student Pål Øia i en artikkel på Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sine websider.
Artikkel av Thor Øivind Jensen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. "Brukernes røst om medisiner – gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979" er publisert i første utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Ny bok av Kjetil Børhaug ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Medforfattere er Ingrid Helgøy, Anne Homme, Dag Øyvind Lotsberg og Kari Ludvigsen ved Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen.
Ny artikkel av Professor Thorvald Gran i Journal of Institutional Economics, publisert av Cambridge Journals. Artikkelens fulle tittel er "John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers".
Notatet er skrevet av Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/Uni Rokkansenteret, sammen med Philippe Bezes og Patric Le Lidec ved National Center for Scientific Research (CNRS,CERSA), Paris.
Omtale av boka "The Ashgate Research Companion to New Public Management" av Per Lægreid og Koen Verhoest på nettsidene til Esade Law and Business School. Per Lægreid og Tom Christensen er redaktørar av boka som nylig blei utgitt på forlaget Ashgate.
New article by Steinar Askvik, Ishtiaq Jamil (UiB) and Tek Nath Dhakal (Tribhuvan University). The article is published in International Political Science Review.
Nordiske organisasjonsstudier 4/2010 er nå utgitt. Professor Paul G.Roness ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori er ansvarlig redaktør. Gjesteredaktører i denne utgaven er Elisabeth Sundin og Malin Tillmar ved Avdelningen för företagsekonomi - Department of Management and EngineeringHelix VINN Excellence Centre.
"Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode" er tittelen på bokessayet av Professor Gran i siste nummeret av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift i 2010.
Ny artikkel av PhD student Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Internasjonal Politikk.
Boka er redigert av Per Lægreid ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Tom Christensen ved UiO. Mange av forfattarane som bidrar med kapittel i boka er blandt dei fremste på dette feltet internasjonalt. Bidragsytarar frå Institutt for adm.org er Paul G. Roness, Ivar Bleiklie og Haldor Byrkjeflot.
Boken om Henrik Wergeland - Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen, er skrevet av Linda Sangolt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og publisert på Novus forlag.
Nordiske organisasjonsstudier 3/2010 er nå utgitt. Ansvarlig redaktør er Paul G.Roness ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori. Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet.
Boka er publisert av Palgrave MacMillan og redigert av Koen Verhoest ved Katholieke Universitetit Leuven og Per Lægreid ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitskap ved UiB. Andre bidragsytarar er mellom anna Paul G.Roness.
Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i Public Organization Review.
Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.
Notatet 'Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav' er skrevet av førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Sider