Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Fra og med årsskiftet er redaksjonen av Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) overført fra Score (Stockholm) til Uni Rokkansenteret (Bergen). NOS er et fagfellevurdert akademisk tidsskrift som gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer i året og ble første gang utgitt i 1999.
SOG er the Structure and Organization of Government Group innenfor the International Political Science Association, som sponser "Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions"
Paul G.Roness og Kristin Rubecksen er to av forfatterne av den nye boken " Autonomy and Control of State Agencies. Comparing States and Agencies" som er publisert på forlaget Palgrave Macmillan
Artikkelen "How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the Norwegian welfare administration reform", der Anne Lise Fimreite og Per Lægreid er medforfattarar, er publisert i Journal of Public Administration.
New article from Per Lægreid and Tom Christensen published in the Journal of Information Technology & Politics, Volume 7, Issue 1 January 2010.
Fredag den 4.desember inviterte CTF (Centrum för tjänsteforskning) og Finansdepartementet til seminar om samordning av service og administrasjon i offentlig sektor ved Karlstads Universitet. Per Lægreid var ein av deltakarane.
Notatet, "Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring", inngår i prosjektet "Flernivåstyring i spenningsfeltet mellom funksjonell og territoriell spesialisering" ved Rokkansenteret. Det er basert på Eirik Dalheims masteroppgave "Kommunal krise, nasjonal vekker – en studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004" ved... Les mer
De siste tjue årene har utdanningssystemene for høyere utdanning vokst kraftig, både i Norge og Europa. Samtidig har politikere og offentlighet blitt mer opptatt av høyere utdanning og forskning, hvordan ressursene brukes og hvilke resultater de oppnår som utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Noatatet "Coordinating "Wicked issues": The country Governor's Role in Norwegian Internal Security" er en del av forskningsprosjektet «Multi-level governance in the tension between functional and territorial specialization». Notatet ser nærmere på fylkesmannens samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet, med bakgrunn i en spørreundersøkelse fra 2008.
Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM
Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.

Sider