Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Første elektroniske utgaven av tidsskfiftet NJPG ved Tribhuvan University, Jamal, Kathmandu, Nepal
Working Papers from the Rokkan Centre
Ny artikkel publisert i Public Administration Review
Quo vadimus - Hvor går vi? Hva har skjedd med universitetene de siste 30 årene? En internasjonal forskergruppe ledet av professor Ivar Bleiklie fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skal forsøke å gi svar.
Læreboken "Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte" har nå kommet i sin andre utgave. Professorene Per Lægreid og Paul G. Roness fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er to av forfatterne.
Working Papers from the Rokkan Centre in full text.
Professorane Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet et kapittel i boken Flernivåstyring og demokrati, redigert av Ingrid Helgøy og Jacob Aars.
Professors Per Lægreid and Anne Lise Fimreite at the Department of Administration and Organisation Theory have written an article in Public Management Review on welfare state administration
Dette svarte Ida Margrete Ryssdal på spørsmål om ho hadde fått nytta adm.orgutdanninga si i jobban sin ved NAV Hordaland. Ho var ei av innleiarane på Fagkritisk dag ved institutt for adm.org, som hadde Arbeidsliv som tema.
"World Social Science Forum" skal arrangeres i Bergen 10-12 mai. Denne konferansen samler mange hundre deltagere fra hele verden, inkludert nobelprisvinnere.

Sider