Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kurset i bruk av systematiske kunnskapsoversikter i samfunnsvitenskapene tiltrakk seg studenter fra mange forskjellige land og en rekke fagdisipliner.
Omsetjing og lagdeling er to av funna i Kvilhaugsvik sitt studie av to studieprogram innanfor ingeniørfag
Per Lægreid diskuterer kriterier for vurdering av krisehandteringa og dei norske myndighetene si handsaming av koronapandemien
Balansen mellom kapasitet og legitimitet i fokus i ny artikkel frå Christensen og Lægreid.
En ekspertgruppe ledet av professor Marit Skivenes anbefaler regjeringen å gjøre Norge verdensledende innefor forskning på utsatte barn og unge.
Ny studie viser interessante funn om befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet.
Skivenes og Tefre har undersøkt typiske årsaker til feil i barnevernet. De har også sett på hvordan systemet lærer av disse feilene.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
COVID-19 har skapt uforutsette utfordringar for korleis me lever, arbeider og samhandlar. Les TROPICO- bloggen om erfaringane med heimekontor og bruken av digitale verkty.
Instituttet tar i bruke nye metodar for å samlast i lunsjpausen.
Den engelske versjonen av boka "Organisasjonsteori for offentlig sektor" er nå ute i ny utgåve
Det er systematiske problemer i norsk barnevern som det haster med å løse, konkluderer utvalg.
Vi kan gjøre mer for å beskytte rettighetene til barn i rettsystemet, hevder eksperter.
Som del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 3. mars studenter ved Universitetet i Bergen. - Vi trenger kunnskapsmiljøene, og dere som er unge, i fremtiden, sa han.
Per Lægreid undersøker hvordan gjentatte strukturelle reformer fører til økt oppmerksomhet til politiske signal.
Ny rapport ser på likheter og forskjeller mellom barnevernssystemene i Norge og fem øst-europeiske land.
Professor Ishtiaq Jamil med ny bok om integrering av kjønnsperspektiv i Sør Asia.
Christensen og Lægreid har studert konfliktane i samband med reorganiseringa av SSB.

Sider