Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.
Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.
UIB og Digsscore vann konkurransen om å få ta over den nasjonale koordinatorrolla for European Social Survey.
International Public Management Review kjem med spesialutgåve om organisering for samfunnsikkerhet og beredskap med to gjesteredaktørar frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
I ein ny artikkel publisert i "International Journal of Public Administration" har Lise Rykkja og Per Lægreid, saman med Carsten Greve og Niels Ejersbo, studert erfaringar frå forvaltningsreformer i dei nordiske landa.
Programstyret i Forskningsrådets Finnut-program har tildelt oppdraget om å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. Evalueringen har en kostnadsramme på totalt 15 millioner kroner.
Dei nye studentane ved SV -fakultetet vart tekne imot med pomp og prakt i dag. Rekordmange har takka ja til studieplass ved fakultetet. (bildekarusell)
Marit Skivenes, Hege S. Helland og Øyvind Tefre er kritiske til flere elementer i forslaget til ny barnevernlov.
Olive Dwan har fordypet seg i barns rettigheter som utvekslingsstudent på instituttet gjennom Fulbright-programmet .
Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen er nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 for sin forskning på barnevernstjenestene.
Marit Skivenes og UiB er del av et stort forskningsprosjekt om barnas rettigheter i Norge og Romania.
Opplevde migrantsituasjonen på nært hold i den spanske byen Melilla.
Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».
I samarbeid med Barnevernsproffene har studenter og ansatte jobbet frivillig for å undersøke barnefokus i norsk barnevern.
Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.
Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.
Professor emeritus Ivar Bleiklie intervjua av BBC World Business Report.
Ved å dykke ned i til no ukjende loggar, telefonutskrifter og internrapportar avslører UiB- forskaren kvifor politiet brukte så lang tid på å kome seg til Utøya. Renå hevdar manglande opplæring og struktur kan ha kosta mange ungdomar livet under terroren 22. juli 2011.

Sider