Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid og Tom Christensen er redaktører av boken The Routhledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Boken inneholder flere bidrag forfattet av Lægreid i sammarbeid med ulike medforfattere. Kristin Rubecksen og Julia Fleischer har også bidrag i boken.
Ida Juhasz og Marit Skivenes har nylig publisert deres artikkel "Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernansattes erfaringer i fire land" i tidsskriftet European Journal of Social Policy.
Kjetil Børhaug og Dag Øyvind Lotsberg har publisert en ny bok om barnehageledelse i praksis. Boken beveger seg vekk fra det normative standpunktet som dominerer litteraturen, og har en empirisk innfallsvinkel på ledelse. Hva forskning viser om hva barnehageledelse er, og hvordan det praktiseres blir gjennomgått, og får oppmerksomhet, framfor spørsmålet om hvordan barnehageledelse bør gjøres.
Er du interessert i relevant jobb mens du studerer?
Kjetil Børhaug har bidratt med fire kapittel i boka "Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse". Eit av dei er skrive i samarbeid med Solveig Borgund. Prosjektet er støtta av NFR.
Marit Skivenes og Oda Krogh Læret har bidratt med kapitlet «Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger» til boken «Beslutninger i barnevernet» (red.: Bente Kojan & Øivin Christiansen).
1. november starter prosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» opp ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Marit Skivenes skal holde foredrag om barnevern på Forskerforbundet sin PechaKucha-turné. Forskerforbundet arrangerer flere foredrag som del av deres kampanje, Hjernekraftverk, og disse finner sted på Ricks på onsdag, fra 19.00-00.00.
Svein Michelsen har to kapittelbidrag i den kommende boken "History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, concepts and challenges". Michelsen er forfatter av kapitlet "The case of the Norwegian VET – Origins and early development 1860-1930", og han har medforfattet kapitlet "Same but different – The emergence of VET in three Nordic countries" med... Les mer
Marit Skivenes og Milfrid Tonheim har publisert en artikkel om deliberativ beslutningstaking i fylkesnemnda, og erfaringene til fagkyndige og allminnelige medlemmer i fylkesnemnda.
Per Lægreid og Lise H. Rykkja er medforfattere av boken Nordic Administrative Reforms - Lessons for Public Management. Boken omhandler forvaltningsreform i de nordiske landene, og er skrevet av forskere fra hele Norden. Boken er redigert av Lægreid, Rykkja og Carsten Greve ved Handeshøyskolen i København, og den er medforfattet av Niels Ejersbo, Gunnar Helgi Kristinsson, Petur B. Mathiasson, Turo... Les mer
Marit Skivenes, Kenneth Burns og Tarja Pösö har lansert deres redigerte bok «Child Welfare Removals by the State: A Cross-country Analysis of Decision-Making Systems». Boken ser på hvordan domstoler, administrative og domstol-lignende organ foretar rettslige og frivillige beslutninger om omsorgsovertakelser i Norge, England, Finland, Sverige, Sveits, Tyskland, Irland og USA (Massachusetts).
Svein Michelsen, Ivar Bleiklie, Bjørn Stensaker og Rachel Sweetman har fått publisert en artikkel i siste nummer av Higher Education Policy.
Instituttet deltok på årets EGPA-konferanse med delegasjon.
Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.
Per Lægreid, Julia Fleischer, Ishtiaq Jamil, Steinar Askvik og Jacob Aars har ledet, og deltatt i, paneldiskusjoner på årets IPSA World Congress. Helge Renå var paneldeltaker og presenterte paper. Lise H. Rykkja hadde et paper som ble presentert på konferansen.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

Sider