Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

I samband med utgivinga av boka "Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år" har dei fire forfattarane Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal blitt intervjua i Stat og Styring.
Marit Skivenes og Karl H. Søvig er redaktører for bok om implementeringen av Barnekonvensjonens artikkel om ikke-diskriminering.
Doktorgradsavhandlinga til Helge Renå vekker stor oppmerksomhet med oppslag i både Aftenposten og Politiforum.
Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.
Helge Renå har bidratt med bok-kapittel i den internasjonal antologien The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination (Palgrave Macmillan) redigert av Tobias Bach og Kai Wegrich.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
Magnus Sirnes Hjellum og Per Lægreid med publikasjon i Safety Science.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har publisert en ny artikkel, “Scandinavian Higher Education Governance—Pursuing Similar Goals Through Different Organizational Arrangements”, i European Policy Analysis.
Likevel brukes det sjelden som tiltak, påpeker forskerne bak den største studien av adopsjon som barnevernstiltak i Norge noensinne.
Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.
Postdoktor Jenny Krutzinna diskuterer statens plikt til å legge til rette for etisk medisinsk datadonasjon.
Lurer på hvor du skal studere til høsten? Da hjelper det ikke nødvendigvis å lese informasjon fra studiestedene selv.
Professor Per Lægreid og forsker Koen Verhoest har bidratt til boken «Public Administration in Europe».
- Unik mulighet for studenter som er interessert i forskning på makt, velferdsstaten og beslutningsteori, sier Marit Skivenes.
23. mai 2018 ble den første «March / Olsen Honorary Lecture» holdt i Universitetsaulaen.

Sider