Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid og Lisa H. Rykkja har sammen med Tom Christensen ved Universitetet i Oslo publisert bokkapittelet «The Co-Evolution of Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis Management».
«Pust med magen, tro på det du gjør og drit oppi hva karriererådgivere i Dagens Næringsliv sier om hvordan man bygger egen merkevare» er rådet fra energianalytiker og forfatter, Martin Larsen Hirth.
Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.
Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.
Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.
Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.
Professor James G. March gikk bort 27. september 2018.
Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».
Marit Skivenes slår et slag for barns rett til medvirkning i sitt bidrag til boken "Barnas barnevern".
- Enslige mindreårige asylsøkere medfører komplekse utfordringer, fordi barnets beste skal veies mot økonomiske og innvandringspolitiske hensyn.
Professor Per Lægreid har bidratt til boken «Routledge Handbook of Policy Design».
I slutten av august ble det holdt et oppstartsseminar for nye studenter i AORG100A.
Implementeringen av Barnekonvensjonen har fortsatt en lang vei å gå, hevder Marit Skivenes og Line Marie Sørsdal.
Per Lægreid har kommet med nye faglige bidrag.
North South University (NSU) i Dhaka Bangladesh tilbyr et to-ukers studiebesøkt for masterstudenter. Deltakere får dekket kostnader til reise og opphold.
Måten omsorgsovertakelsessaker er organisert på kan hindre god beslutningstaking, finner Marit Skivenes og Milfrid Tonheim i en ny studie.
Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.

Sider