Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

DISPUTAS

Disputas: Knut Aukland – religionsvitenskap

Knut Aukland disputerer for ph.d.-graden fredag 16. desember 2016.

Knut Aukland disputerer for ph.d.-graden fredag 16. desember 2016 med avhandlingen

«Tours, trade, and temples: Hindu pilgrimage in the age of global tourism.»

Opponenter:
1. opponent: Professor Emeritus Ian Reader, The University of Manchester
2. opponent: Associate Professor Andrea Marion Pinkney, McGill University

Leder av komiteen er professor Knut Axel Jacobsen.

Dekan Margareth Hagen vil lede disputasen.
 

Interesserte er velkomne!