Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Aktuelle utlysninger for studenter

Her kan du se utlyste stipend og stillinger der man oppfordrer AHKR-studenter til å søke!

En gutt og en jente ser på hverandre og smiler
Foto:
Emil Breistein

Utlysninger

IT-assistent ved UiB

Vil du være gruppeleder ved studiestart på HF?

HF har etablert en studiestartmodell for ferske studenter som går ut på at studentene møtes i mindre grupper (studiestartgrupper) de første dagene for å bli kjente med hverandre. Er du en vennlig og utadvendt HF-student, som kan improvisere om det trengs, og er komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger som gruppeleder!

Hva skal du gjøre?

Som gruppeleder får du ansvar for en gruppe på 20-30 stk, som du skal lose gjennom et fastlagt program. Fokus er på å skape et godt sosialt miljø og å bli kjent med HF og UiB. På forhånd får du et kurs, slik at du er trygg på deg selv som gruppeleder og aktivitetene dere skal gjennomføre. Gruppelederjobben er lønnet og du får attest.

Arbeidstid

Gruppelederjobben med kursing varer totalt i tre dager. Sett av fredag 9. august, mandag 12. og tirsdag 13. august.

Se her for søknadsprosedyre og kontaktinfo!

Sommeren 2019: Det hanseatiske museum, Schøtstuene, Fiskerimuseet og Gamlehaugen

For sommersesongen 2019 søker Museum Vest museumsverter til:

 • Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene (100 % stilling = 35,5 t)

 • Norges Fiskerimuseum (100 % stilling = 35,5 t)

 • Gamlehaugen (65 % = 24 t)

Vi ønsker aktive medspillere til godt vertskap, og du kan gjerne komme med ønske om arbeidssted.

Hanseatisk formidling på Midthuset og Schøtstuene på Bryggen midt i mellom verdensarven og historien fra 1700-tallet. Norges Fiskerimuseum er i fredete sjøboder i Sandviken, med en av landets mest moderne utstillinger og uteaktiviteter. Nasjonaleiendommen Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen.

Som museumsvert har du tre sentrale oppgaver:

 • Butikk med billett- og souvenirsalg

 • Daglige omvisninger ute på Byggen på to-tre ulike språk.

 • Vertskap

Oppgavene vil også bestå i å gi informasjon i resepsjonen, ta daglig kassaoppgjør, ta vaktrunder i museet, være vertskap og ellers forefallende oppgaver. På Norges Fiskerimuseum vil det dessuten være mye fokus på aktiviteter ute, som padling og roing.

Se utlysningen her: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=56058199 

Søknadsfrist 24. februar 2019

Praktikantplass ved ambassaden i Aten

Har du lyst på et spennende semester i Hellas? Den norske ambassaden i Aten tilbyr praktikantplass høsten 2019. Søknadsfrist er 8. mars.

Den norske ambassaden i Aten har et bredt nedslagsfelt og arbeider med å fremme Norge og norske interesser i Hellas. Dette involverer forståelse av gresk politikk, økonomi, utenrikspolitikk, migrasjon, samt utvikling på områder som energi og i maritim sektor. Hellas er et spennende land å arbeide i. Landet har en spennende strategisk plassering mellom Vest-Europa, Midtøsten og Balkan, og har de siste årene gått gjennom store samfunnsomveltninger. 

Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke, og vil under ledelse av stasjonens personell være involvert i rapportering, forberedelse av møter, kultur, presse og informasjonsarbeid. Praktikanten vil få særlig ansvar innenfor informasjonsarbeid, inkludert  publisering på sosiale medier. Hovedmålsettingen med praktikantordningen er å gjøre utenrikstjenestens arbeid bedre kjent. Vi legger derfor vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan arbeidet i utenrikstjenesten fungerer.

Kvalifikasjoner og formelle krav
Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Meget gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Erfaring fra nettpublisering og sosiale medier tillegges vekt. Søkere må være norske statsborgere og medlem i folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested. Les mer om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Praktisk informasjon
Praktikantopphold varer fra august til desember i høstsemesteret, og fra januar til juni i vårsemesteret.Praktikanten vil motta et stipend på NOK 10.000 per måned for å delvis dekke bo- og levekostnader. Praktikanten må selv dekke utgifter forbundet med reise til og fra Aten, og er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.

Søknadsfrist for høstsemesteret er fredag 8. mars.
Søknad, CV og eventuelt andre skannede dokumenter sendes til emb.athens@mfa.no.
Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Vebjørn Hobbesland. (Vebjorn.Hobbesland@mfa.no)
Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

2 assistentstillinger ved Norsk senter for forsknigsdata (NSD)

Vil du jobbe med forskningsdata?
Er du student på bachelornivå og planlegger å gå videre på masterstudiet?
Kan du arbeide nøyaktig og systematisk, både selvstendig og i samarbeid med andre?

NSD trenger to assistenter som kan jobbe deltid med tilrettelegging og dokumentering av forskningsdata.
Andre oppgaver kan også være aktuelle.
NSD tilbyr grundig opplæring og fleksibel arbeidsordning.

Vi søker bachelorstudenter som skal fortsette studier i Bergen.

Nærmere informasjon hos:
seksjonsleder Katrine U. Segadal (katrine.segadal@nsd.no / Tlf.: 55 58 35 42 /97 08 62 36),
seniorrådgiver Silje Storviken (silje.storviken@nsd.no / Tlf.: 55 58 27 43) eller
seniorrådgiver Sunniva Hagen (sunniva.hagen@nsd.no / Tlf.: 55 58 89 28)

Søknad med CV merkes 201900083 “assistent” og sendes elektronisk til postmottak@nsd.no

Søknadsfrist 22.02.19
 

Se utlysningen her: http://www.nsd.uib.no/om/stilling.html

Sommerjobb i Bymuseet i Bergen?

Bumuseet i Bergen søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2019

Bymuseet søker engasjerte, serviceinnstilte og allsidige sesongverter for turnusordning for flere av våre museer. Bymuseet består av ni museer som viser ulike sider av Bergens historie og vi har til sammen rundt 200 000 besøkende i året.
Denne sesongen trenger vi nye medarbeidere til Bergenhus Festning, Bryggens Museum inkludert Bryggen Guiding, Damsgård Hovedgård, Gamle Bergen Museum, Hordamuseet og Lepramuseet.

Vi ser etter positive, kunnskapsrike, ryddige og engasjerte mennesker med ulik alder, bakgrunn og kompetanse, som kan bidra til å gi vårt publikum gode opplevelser.

Alle våre ansatte forventes å ha:
• glede av å omgås andre mennesker
• gode muntlige språkferdigheter (engelsk og norsk er en forutsetning)
• gode formidlingsevner
• interesse for og kunnskap om museer og Bergens historie
• gode samarbeidsevner og en positiv serviceinnstilling
• strukturert og ryddig arbeidsform

Arbeidstid, arbeidsmengde og stillingsprosent varierer og vil inkludere helgearbeid. Denne sesongen søker vi også verter som kun er interessert i helgeturnus. Det settes opp bindende vaktplaner for hele sommersesongen. Ønsker om ferie vil bli forsøkt tatt hensyn til. Ved noen arenaer er drakt påkrevd.

Vi tilbyr en spennende og varierende arbeidsdag i et godt kollegialt miljø. Lønn etter tariff. Innplassering som Betjent i stillingskode 1078 etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke. Søkere under 18 år vurderes ikke.

Full utlysningstekst finner du på våre nettsider: www.bymuseet.no
Søknadsfrist: 17. februar

 

Fagstipend ved Det norske institutt i Roma

Søknadsfrist: 15. juni og 15. september. Se utlysningstekst under Vedlegg nede på siden.

Hjemmefrontmuseets mastergradstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på Akershus festning er et nasjonalt dokumentasjonssenter for okkupasjonsårenesmotstandskamp og inngår i Forsvarets museumsorganisasjon. Hvert semester deler vi ut et mastergradsstipend på kr. 30.000.

Søkere må ha:
• Godkjent prosjektbeskrivelse med attestasjon fra dine faglig veileder
• Gode karakterer fra tidligere universitets- eller høgskolestudier

Vi tilbyr:
• Studieplass på museets lesesal
• Et hyggelig fagmiljø med museets historikere og øvrig personale
• Faglig bistand og oppfølging fra en av våre historikere
• Muligheter for deltakelse på seminarer og andre faglige arrangementer som foregår i regi av NHMeller andre deler av Forsvarets museer

Du sender oss en søknad med følgende innhold:
• Navn, adresse, telefonnummer og e-post
• Studiested, navn på veileder, samt angivelse av tidsplan for oppstart og innlevering
• Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra universitet/høgskole
• Den vedlagte prosjektbeskrivelsen må redegjøre for tema og problemstillinger, opplyse om oppgavensteoriske tilnærming og metodebruk, samt inneholde en plan for gjennomføring.

Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com

Museumsvert/guide

Vi ønsker aktive medspillere, og du kan gjerne komme med ønske om arbeidssted.

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene står på UNESCOs verdensarvliste og er et av Norges best besøkte museer. Norges Fiskerimuseum gjenåpnet i 2015, i fredete sjøboder i Sandviken, med en av landets mest moderne utstillinger. Nasjonaleiendommen Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen.

Se den fulle utlysningen her: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=56058199

Trainee hos Memoar?

Er du masterstudent i kulturvitenskap? Ønsker du å få praktisk erfaring med muntlig historieinnsamling, dokumentasjonsarbeid, kvalitative intervju og publisering på nett? Hvis ja, les videre!

Hvem er Memoar?

Memoar er en ideell organisasjon for muntlig historie som arbeider for å ta vare på, dele og formidle muntlige fortellinger om levd liv. Vi har som uttalt mål å være en bidragsyter når det gjelder å bygge opp et solid miljø for muntlig historie i Norge. Memoar har siden juni 2015 arbeidet med flere prosjekter hvor ulike mennesker har delt sine historier. Etter hvert har pågangen fra folk som ønsker å dele sine minner, kunnskaper og erfaringer blitt så stor, at vi trenger flere hender i sving.

Traineestilling

Vi søker 6 masterstudenter som kan tenke seg å klargjøre intervjuer for publisering på memoars hjemmesider. Dette innebærer først og fremst dokumentasjonsarbeid utfra samme prinsippene som tesaurus. På sikt vil arbeidsoppgavene utvides. Se punkt om opplæring for nærmere beskrivelse. Dokumentasjonsarbeidet foregår online så her kan man selv avgjøre hva som passer best. Vi disponerer ellers et lydstudio ved Bergen offentlige bibliotek hvor man kan utføre og bearbeide intervjuene. For oppdrag som innebærer reising har vi et mobilt lydstudio.

Gjennom traineeprosjektet vil man få brukt sin faglige kompetanse i praksis og få verdifull arbeidserfaring å ta med seg videre. Dette kan være relevant i forhold til museer, arkiv, forsking og andre aktører som jobber med muntlig historie og formidling.

 

Opplæring og arbeidsoppgaver

I første omgang vil det bli fokusert på det tre første punktene, men etterhvert vil opplæring og arbeid omfatte samtlige punkt nevnt under.

 • Praktisk og teoretisk opplæring i bruk av opptaks- og videoutstyr, både det mobile lydstudio og det stasjonære ved Studio 1 på Bergen offentlige bibliotek.
 • Opplæring i bruk av redigeringsprogrammet WeVideo og publiseringstjenesten Vimeo. Arkivering i Dropbox og samvirke mellom Dropbox, Vimeo og WeVideo.
 • Teoretisk og praktisk innføring i Memoars dokumentasjonsmetode.
 • Praktisk opplæring i- og utføring av kvalitative intervju
 • Formidling gjennom Google Sites og Google Blogger
 • Tidskodetagging, QR-koding og geotagging.
 • Eventuell utvikling av samarbeid mellom Memoar og Fotefar om utvikling av digitale vandringsruter i Bergen.
 • Forberedelse og gjennomføring av publikumsarrangement med formidling av muntlig historie
 • Forberedelse, gjennomføring og rapportering av kurs i muntlig historie.

Listen kan utvides etter avtale mellom partene.

 

Type stilling: Trainee. Stillingen er ulønnet, men eventuelle reiseutgifter vil bli dekket av Memoar. Etter endt oppdrag vil man få en attest som dokumenterer arbeidets art og omfang.

Antall stillinger 6

Stillingsbrøk 10 – 20 %. Minimum fire timer i uken, 16 timer per måned.

Engasjementets varighet 6-12 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Opplæringsansvarlig og kontaktperson

Daglig leder og styreleder: Bjørn Enes

Telefon: 415 16 745

Epost: bjorn.enes@memoar.no eller bjorn@enes.no