Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Utlysninger

Aktuelle utlysninger for studenter

Her kan du se utlyste stipend og stillinger AHKR-studenter oppfordres til å søke på.

En gutt og en jente ser på hverandre og smiler
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Utlysninger

IKA Hordaland søker frivillige til digitaliseringen av kulturarven

Vil du jobbe frivillig med tilgjengeliggjøring av vår felles kulturarv?

Vårsemesteret 2022:
Interkommunalt arkiv i Hordaland med eierkommuner søker 8-10 studenter som ønsker erfaring med skanning og indeksering av eldre kommunale arkiver. Formålet med frivillig arbeid hos oss er å jobbe sammen for å oppnå digital bevaring og formidling av kulturarven samt å bidra til at studentene får relevant arbeidserfaring. IKA Hordaland bruker Arkivverket sin publiseringsløsning Digitalarkivet for tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale.

I fjor hadde vi flere frivillige studenter som arbeidet med digitalisering av arkivet etter skolestyre fra ulike kommuner i Hordaland. Prosjektet var en stor suksess og de frivillige gjorde et viktig bidrag i å digitalisere kulturarven. Vi er veldig takknemmelig for de frivillige sin innsats, og vi håper at flere vil bidra til å tilgjengeligegjøre og bevare vår felles kulturarv. Vi har også hatt et prosjekt hvor de frivillige digitaliserte arkivet etter overformynderiet fra 1837-1920.

Du kan lese mer om prosjektet her: Frivillige hjå IKA Hordaland - Høst 2020

Frivillige vil:

 • Få opplæring i bruk av bokskanner samt oppfølging underveis
 • Få brukertilgang og opplæring i opplasting til Digitalarkivet.no
 • Bli kreditert for arbeidet
 • Få mulighet til å gi innspill på digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsstrategi
 • Få attest for arbeid utført. Må ha minst utført tre skanneøkter

Vi forventer at den frivillige skal kunne jobbe inntill 2-4 ganger i måneneden - 3 timer per økt.

Vis interesse ved å sende en kort e-post med kontaktinformasjon til post@ikah.no med emne «frivilligskanning». Skriv litt om deg og dine interesser. Vi oppfordrer bachelorstudenter til å kontakte oss. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Hvis du noen spørsmål kan du ta kontakt med rådgiver Hans Sindre Rein på hans.rein@ikah.no eller telefon: 55 30 60 99

 

Studentpraktikant ved Nordens Hus i Reykjavik

Nordens hus i Reykjavik er nå på jakt etter studentpraktikanter for høstsemesteret 2021.Som praktikant vil studentene være del av et dynamisk team som arbeider med fokus på kultursamarbeid mellom Island, Norden og de baltiske landene.

For høstsemesteret er man på jakt etter å fylle to stillinger: én med fokus på litteratur og én med fokus på kunst- og kulturproduksjon.Stillingen for litteratur passer godt for studenter med interesse for litteraturverden, da man arbeider med bl.a. den barnekulturfestivalen «Myrin» og Nordisk råds to litteraturpriser.Stillingen for kunst- og kulturproduksjon passer godt til personer med erfaring / interesse for kunst- og kulturemner eller kulturproduksjon.

Det forutsettes at man har godt nivå skriftlig og muntlig på engelsk, samt i et skandinavisk språk (svensk, dansk eller norsk). Interesse for nordisk kunst og kultur, samt erfaring med sosiale medier anses som positivt.Stillingene er ikke betalt, men det forventes at man søker om støtte via Erasmus+ stipend.

Søknadsfrist er 18. mai, og mer informasjon om stillingene finnes her: https://nordichouse.is/da/praktikant-stillinger/

Med vennlig hilsen på vegne av Nordens hus i Reykjavik,

Sveinung I. Brandsøy

Intern - Communications and Nordic cooperation |

Praktikant – Kommunikasjon og Nordisk samarbeid

The Nordic House, Reykjavik | Norræna húsiðMobile | Farsími: +47 99 10 89 34

intern.communications@nordichouse.is

Fagstipend ved Det norske institutt i Roma

Søknadsfrist: 15. juni og 15. september. Se utlysningstekst under Vedlegg nede på siden.

Hjemmefrontmuseets mastergradstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på Akershus festning er et nasjonalt dokumentasjonssenter for okkupasjonsårenesmotstandskamp og inngår i Forsvarets museumsorganisasjon. Hvert semester deler vi ut et mastergradsstipend på kr. 30.000.

Søkere må ha:
• Godkjent prosjektbeskrivelse med attestasjon fra dine faglig veileder
• Gode karakterer fra tidligere universitets- eller høgskolestudier

Vi tilbyr:
• Studieplass på museets lesesal
• Et hyggelig fagmiljø med museets historikere og øvrig personale
• Faglig bistand og oppfølging fra en av våre historikere
• Muligheter for deltakelse på seminarer og andre faglige arrangementer som foregår i regi av NHMeller andre deler av Forsvarets museer

Du sender oss en søknad med følgende innhold:
• Navn, adresse, telefonnummer og e-post
• Studiested, navn på veileder, samt angivelse av tidsplan for oppstart og innlevering
• Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra universitet/høgskole
• Den vedlagte prosjektbeskrivelsen må redegjøre for tema og problemstillinger, opplyse om oppgavensteoriske tilnærming og metodebruk, samt inneholde en plan for gjennomføring.

Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com

Trainee hos Memoar?

Er du masterstudent i kulturvitenskap? Ønsker du å få praktisk erfaring med muntlig historieinnsamling, dokumentasjonsarbeid, kvalitative intervju og publisering på nett? Hvis ja, les videre!

Hvem er Memoar?

Memoar er en ideell organisasjon for muntlig historie som arbeider for å ta vare på, dele og formidle muntlige fortellinger om levd liv. Vi har som uttalt mål å være en bidragsyter når det gjelder å bygge opp et solid miljø for muntlig historie i Norge. Memoar har siden juni 2015 arbeidet med flere prosjekter hvor ulike mennesker har delt sine historier. Etter hvert har pågangen fra folk som ønsker å dele sine minner, kunnskaper og erfaringer blitt så stor, at vi trenger flere hender i sving.

Traineestilling

Vi søker 6 masterstudenter som kan tenke seg å klargjøre intervjuer for publisering på memoars hjemmesider. Dette innebærer først og fremst dokumentasjonsarbeid utfra samme prinsippene som tesaurus. På sikt vil arbeidsoppgavene utvides. Se punkt om opplæring for nærmere beskrivelse. Dokumentasjonsarbeidet foregår online så her kan man selv avgjøre hva som passer best. Vi disponerer ellers et lydstudio ved Bergen offentlige bibliotek hvor man kan utføre og bearbeide intervjuene. For oppdrag som innebærer reising har vi et mobilt lydstudio.

Gjennom traineeprosjektet vil man få brukt sin faglige kompetanse i praksis og få verdifull arbeidserfaring å ta med seg videre. Dette kan være relevant i forhold til museer, arkiv, forsking og andre aktører som jobber med muntlig historie og formidling.

 

Opplæring og arbeidsoppgaver

I første omgang vil det bli fokusert på det tre første punktene, men etterhvert vil opplæring og arbeid omfatte samtlige punkt nevnt under.

 • Praktisk og teoretisk opplæring i bruk av opptaks- og videoutstyr, både det mobile lydstudio og det stasjonære ved Studio 1 på Bergen offentlige bibliotek.
 • Opplæring i bruk av redigeringsprogrammet WeVideo og publiseringstjenesten Vimeo. Arkivering i Dropbox og samvirke mellom Dropbox, Vimeo og WeVideo.
 • Teoretisk og praktisk innføring i Memoars dokumentasjonsmetode.
 • Praktisk opplæring i- og utføring av kvalitative intervju
 • Formidling gjennom Google Sites og Google Blogger
 • Tidskodetagging, QR-koding og geotagging.
 • Eventuell utvikling av samarbeid mellom Memoar og Fotefar om utvikling av digitale vandringsruter i Bergen.
 • Forberedelse og gjennomføring av publikumsarrangement med formidling av muntlig historie
 • Forberedelse, gjennomføring og rapportering av kurs i muntlig historie.

Listen kan utvides etter avtale mellom partene.

 

Type stilling: Trainee. Stillingen er ulønnet, men eventuelle reiseutgifter vil bli dekket av Memoar. Etter endt oppdrag vil man få en attest som dokumenterer arbeidets art og omfang.

Antall stillinger 6

Stillingsbrøk 10 – 20 %. Minimum fire timer i uken, 16 timer per måned.

Engasjementets varighet 6-12 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Opplæringsansvarlig og kontaktperson

Daglig leder og styreleder: Bjørn Enes

Telefon: 415 16 745

Epost: bjorn.enes@memoar.no eller bjorn@enes.no