Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Utlysninger

Aktuelle utlysninger for studenter

Her kan du se utlyste stipend og stillinger AHKR-studenter oppfordres til å søke på.

En gutt og en jente ser på hverandre og smiler
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Utlysninger

Fagstipend ved Det norske institutt i Roma

Søknadsfrist: 15. juni og 15. september. Se utlysningstekst under Vedlegg nede på siden.

Hjemmefrontmuseets mastergradstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på Akershus festning er et nasjonalt dokumentasjonssenter for okkupasjonsårenesmotstandskamp og inngår i Forsvarets museumsorganisasjon. Hvert semester deler vi ut et mastergradsstipend på kr. 30.000.

Søkere må ha:
• Godkjent prosjektbeskrivelse med attestasjon fra dine faglig veileder
• Gode karakterer fra tidligere universitets- eller høgskolestudier

Vi tilbyr:
• Studieplass på museets lesesal
• Et hyggelig fagmiljø med museets historikere og øvrig personale
• Faglig bistand og oppfølging fra en av våre historikere
• Muligheter for deltakelse på seminarer og andre faglige arrangementer som foregår i regi av NHMeller andre deler av Forsvarets museer

Du sender oss en søknad med følgende innhold:
• Navn, adresse, telefonnummer og e-post
• Studiested, navn på veileder, samt angivelse av tidsplan for oppstart og innlevering
• Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra universitet/høgskole
• Den vedlagte prosjektbeskrivelsen må redegjøre for tema og problemstillinger, opplyse om oppgavensteoriske tilnærming og metodebruk, samt inneholde en plan for gjennomføring.

Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com

Trainee hos Memoar?

Er du masterstudent i kulturvitenskap? Ønsker du å få praktisk erfaring med muntlig historieinnsamling, dokumentasjonsarbeid, kvalitative intervju og publisering på nett? Hvis ja, les videre!

Hvem er Memoar?

Memoar er en ideell organisasjon for muntlig historie som arbeider for å ta vare på, dele og formidle muntlige fortellinger om levd liv. Vi har som uttalt mål å være en bidragsyter når det gjelder å bygge opp et solid miljø for muntlig historie i Norge. Memoar har siden juni 2015 arbeidet med flere prosjekter hvor ulike mennesker har delt sine historier. Etter hvert har pågangen fra folk som ønsker å dele sine minner, kunnskaper og erfaringer blitt så stor, at vi trenger flere hender i sving.

Traineestilling

Vi søker 6 masterstudenter som kan tenke seg å klargjøre intervjuer for publisering på memoars hjemmesider. Dette innebærer først og fremst dokumentasjonsarbeid utfra samme prinsippene som tesaurus. På sikt vil arbeidsoppgavene utvides. Se punkt om opplæring for nærmere beskrivelse. Dokumentasjonsarbeidet foregår online så her kan man selv avgjøre hva som passer best. Vi disponerer ellers et lydstudio ved Bergen offentlige bibliotek hvor man kan utføre og bearbeide intervjuene. For oppdrag som innebærer reising har vi et mobilt lydstudio.

Gjennom traineeprosjektet vil man få brukt sin faglige kompetanse i praksis og få verdifull arbeidserfaring å ta med seg videre. Dette kan være relevant i forhold til museer, arkiv, forsking og andre aktører som jobber med muntlig historie og formidling.

 

Opplæring og arbeidsoppgaver

I første omgang vil det bli fokusert på det tre første punktene, men etterhvert vil opplæring og arbeid omfatte samtlige punkt nevnt under.

  • Praktisk og teoretisk opplæring i bruk av opptaks- og videoutstyr, både det mobile lydstudio og det stasjonære ved Studio 1 på Bergen offentlige bibliotek.
  • Opplæring i bruk av redigeringsprogrammet WeVideo og publiseringstjenesten Vimeo. Arkivering i Dropbox og samvirke mellom Dropbox, Vimeo og WeVideo.
  • Teoretisk og praktisk innføring i Memoars dokumentasjonsmetode.
  • Praktisk opplæring i- og utføring av kvalitative intervju
  • Formidling gjennom Google Sites og Google Blogger
  • Tidskodetagging, QR-koding og geotagging.
  • Eventuell utvikling av samarbeid mellom Memoar og Fotefar om utvikling av digitale vandringsruter i Bergen.
  • Forberedelse og gjennomføring av publikumsarrangement med formidling av muntlig historie
  • Forberedelse, gjennomføring og rapportering av kurs i muntlig historie.

Listen kan utvides etter avtale mellom partene.

 

Type stilling: Trainee. Stillingen er ulønnet, men eventuelle reiseutgifter vil bli dekket av Memoar. Etter endt oppdrag vil man få en attest som dokumenterer arbeidets art og omfang.

Antall stillinger 6

Stillingsbrøk 10 – 20 %. Minimum fire timer i uken, 16 timer per måned.

Engasjementets varighet 6-12 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Opplæringsansvarlig og kontaktperson

Daglig leder og styreleder: Bjørn Enes

Telefon: 415 16 745

Epost: bjorn.enes@memoar.no eller bjorn@enes.no