Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Stor undersøkelse

Hva tenker studentene om fremtiden?

Instituttet går nye veier for å høre studentenes tanker om yrkesrelevans.

Bilde av studenter som snakker sammen i forelesningssal.
I disse dager får 1400 AHKR-studenter muligheten til å svare på en undersøkelse om sin yrkesfremtid.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

En dag er studietiden over, og for alle studenter ligger det et yrkesliv der fremme og venter. Hva trenger man egentlig for å orientere seg på veien dit? For å gå fra å være student til å være ansatt i en jobb der man kan anvende det man har lært, og bli en motivert og kompetent medarbeider? Nå får 1400 AHKR-studenter sjansen til å sende inn sin ønskeliste.

I prosjektet «Yrkesrelevans ved AHKR» går Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap grundig til verks for å finne ut hva studentene tenker og ønsker om yrkesrelevans, karriereveiledning og forberedelse til et arbeidsliv.

1400 studenter ved instituttet får 1. mars utsendt en spørreundersøkelse. Resultatet skal legge grunnlaget for mer målrettede og matnyttige tiltak for å stake ut veien videre etter studiene.

Må prøve noe nytt

Fokus på karriereveiledning og yrkesrelevans er ikke noe nytt: Det kreves at hvert studieprogram skal ha et avsnitt i studieplanen om yrkesveier, det tilbys individuell veiledning, og gjøres stadig forsøk på å gi studentene input fra arbeidslivet.

– Men vi er ikke på bølgelengde med studentene på dette feltet, sier Julie Alver Tønsaker, studieleder ved AHKR, og fortsetter:

– Vi når ikke frem med budskapet. Vi opplever studenter som sier at de ikke vet noe om hvilke yrkesmuligheter studiene deres gir, samtidig som det lite oppslutning om arrangementene våre om yrke og karriere. Det er åpenbart at vi må gjøre noe annerledes.

Avhengig av god respons

I undersøkelsen spør man blant annet etter studentenes planer og drømmer for karrieren, og hvordan de vurderer sjansene sine for å nå dit.

– Ved å lære mer om hvordan de ser på fremtiden, kan vi vise studentene hvordan studiene kan hjelpe dem på veien, sier Tønsaker.

– Første skritt mot målet er å besvare undersøkelsen!, sier Johanne Berge Kalsaas, som er ansatt på prosjektet og har utarbeidet undersøkelsen.

– Vi er avhengige av god respons fra dere for å få et godt grunnlag for det videre arbeidet, sier hun, og legger til at det vanker flotte premier til mange av de som tar seg tid til å svare. 

Det første konkrete resultatet av undersøkelsen blir et arrangement i april, der de viktigste funnene og forslag til oppfølgingsplan skal presenteres. Naturligvis i tillegg til innslag om yrkeslivet!