Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhet

Arkeologistudenter samlet i Bergen

Arkeologistudenter fra UiO, NTNU og UiB var i helgen samlet i Bergen for Norsk arkeologisk studentkonferanse.

Mona Boge og Julie Berg Westlye
Mona Boge og Julie Berg Westlye har arrangert NASK i Bergen
Foto:
Hanna Torsdotter Husabø

Målet med konferansen har vært å samle arkeologistudenter i Norge på tvers av studiested, og dermed skape et forum for kunnskaps- og erfaringsutveksling. – Det er også en viktig arena for å bygge nettverk, påpeker Julie Berg Westlye, som er masterstudent i arkeologi ved UiB og en av initiativtakerne.

Av, for og med studenter

Sammen med medstudent Mona Boge har Westlye tatt initiativ til den 3. NASK-konferansen som i år for første gang arrangeres i Bergen. Konferansen arrangeres av og for studenter, og det er i hovedsak også studenter som står for de faglige innleggene. – De som ønsker kan legge frem tekster og foredrag om tema de har jobbet med i løpet av studietiden, forklarer Boge. Terskelen skal være lav for å presentere, og det åpnes opp for spørsmål og faglige diskusjoner i etterkant. - Det er en startscene for å kunne øve på ting vi senere kommer til å møte i arbeidslivet, understreker Westlye.

De to initiativtakerne påpeker også at det har vært lærerikt å arrangere konferansen. - Det er jo komplisert å arrangere en konferanse. Det er første gang vi gjør noe sånt. Masterstudentene er likevel ikke i tvil om at det har vært verdt det – til tross for at de begge er i innspurten av studietiden sin. – Det er en veldig viktig erfaring for alle som er med. Dessuten er det gøy også, understreker de i kor.

Fokus på arbeidslivet

Til tross for at det er studenter som i hovedsak har stått for innholdet, ønsker arrangørene å tilby noe ekstra. Westlye forteller at arkeologi er et bredt fagfelt med mange ulike praksiser og retninger.
– Derfor er det fint å tilby deltakerne innsikt i noen deler av arbeidslivet som man kanskje ikke får så mye input om i løpet av studiet. Fra programmet kan de nevne arkeologer som har jobbet med utgravinger i Vågen og Sotrasambandet, i tillegg til en representant fra Universitetsmuseet som skal fortelle om mediehåndteringen i etterkant av Vikingskatt-tyveriet høsten 2017.

Bygger nettverk

Selv om det faglige innholdet står øverst på agendaen, legger ikke studentene skjul på at også den sosiale biten er viktig. – Vi legger opp til sosialt program hver dag for at vi kan bli kjent med hverandre og snakke sammen. Vi har allerede fått nye venner, forteller Boge. Og de kan også bli kolleger og nyttige kontakter i fremtiden. Westlye mener det er avgjørende å kjenne til hverandre i en fremtidig jobbsøkersituasjon. – Du er alltid bedre stilt hvis noen har sett ansiktet ditt før, vet hva du jobber med og hva du kan. Nettopp derfor håper de to på at konferansen nå kan bli en tradisjon og dermed også en fremtidig arena for å dele erfaringer og bygge nettverk. De sender stafettpinnen videre med en klar oppfordring til NTNU-studentene; – Vi håper Trondheim tar ansvar og arrangerer konferansen neste år!