Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyheter

Nye AHKR stipendiater

Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater

Bilde av stipendiatene
Solveig Moldrheim og Kristoffer Løkken Økland
Foto/ill.:
Bjørg Anja Teigland

Hovedinnhold

Prosjektet, som ledes av førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe, og som skal forske på hvordan skolen kan bidra til å forebygge gruppebaserte fordommer blant ungdom, har fått på plass sine to stipendiater.  

Her forteller de litt om sine phd-prosjekter:

Solveig Moldrheim:- Mitt fokus er hvordan gruppebasert hets, både rettet mot elever og mot minoriteter ellers i samfunnet, ser ut i norsk skole. I tillegg ønsker jeg å finne ut av hvilken historiebevissthet elever har, og hvordan utvalgte historiske narrativer er konstruert hos elever. - Skiller disse seg fra slik det presenteres i læreboken, eventuelt hvordan? Lærere kan føle på dilemmaer knyttet til en del undervisningstemaer - for eksempel terror, Israel-Palestina og rasisme. Hvis de har elever som føler geografisk, etnisk eller religiøs tilhørighet til temaer som står på timeplanen, som har sterke følelser eller at det er delte meninger i klassen: Hvordan ønsker elever, som selv føler seg berørt av temaet, at lærere skal gripe temaet an? Hva er det som gjør at temaet blir kontroversielt - er det knyttet til historieforståelse hos elevene? At det er delte meninger og sterke følelser om et tema kan være en gavepakke som inneholder sterkt engasjement og spennende diskusjoner, men hvordan får man uttelling for dette? Her tror jeg metaforståelsen som historebevissthetsbegrepet byr på, har mye spennende for seg.

Hovedveileder for Moldrheim er professor Svein Ivar Angell.

Kristoffer Løkken Økland:- I mitt prosjekt, vil jeg undersøke hvordan jøder på videregående skoler opplever det å være jøde i dagens norske samfunn, ut fra en blanding av et religions- og følelsessosiologisk perspektiv. Jeg vil fokusere på hvordan de reagerer på fordomsfulle utsagn om jøder (inkl. antisemittistiske utsagn), som de blir møtt med i hverdagen, både fra medelever i undervisningssituasjoner, men også av andre personer, i andre hverdagssammenhenger. Derutover er det aktuelt å se på hvordan de opplever å bli presentert i undervisningen. Jeg vil dermed presentere jødenes egne perspektiver på hvordan det er å være jøde i dagens norske samfunn, med en undersøkelse som er fundert i skolen. Et viktig spørsmål er; i hvilken grad opplever de faktisk å bli møtt med antisemittistiske holdninger i hverdagen?

Hovedveileder for Løkken Økland er førsteamanuensis Marie von der Lippe.