Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Prøveførelesing: Jane Skjoldli – Religionsvitenskap

Jane Skjoldli  held prøveførelesing for ph.d.-graden torsdag 24. mai

Oppgitt emne:

«Ethnographic Research in the Study of Religion: Some Reflections on Informants, Interviews and Interpretation»

 

Interesserte er velkomne!