Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Disputas: Jane Skjoldli – Religionsvitenskap

Jane Skjoldli disputerer for ph.d.-graden fredag 25. mai

Tittel på avhandlinga:

«World Youth Day - Religious interaction at a Catholic festival»

Opponentar:

1. opponent: Professor Kristy Nabhan-Warren, University of Iowa
2. opponent: Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo

Leiar av komiteen er Førsteamanuensis Marie von der Lippe, Universitetet i Bergen.

Settedekan Jan Heiret vil leie disputasen.

 

Interesserte er velkomne!