Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Disputas: Magnus Mathisen Haaland – Arkeologi

Magnus Mathisen Haaland disputerer for ph.d.-graden fredag 15. juni

Tittel på avhandlinga:

«Geoarchaeological and micro-contextual investigations of Middle Stone Age occupation deposits at Blombos Cave, South Africa»

Opponentar:

1. opponent: Forskar Carolina Mallol, Universidad de La Laguna
2. opponent: Forskar Vera Aldeias, Universidade do Algarve

Leiar av komiteen er forskar Simon Armitage, Royal Holloway, University of London.

Dekan Jørgen Magnus Sejersted vil leie disputasen.

 

Interesserte er velkomne!