Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Disputas

Disputas: Bente Opheim Brathetland: historie

Bente Opheim Brathetland disputerer for doktorgraden fredag 15. november 2019.

Tittel på avhandling:

Nettverksmakt: sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208.
 

Opponenter:

1. opponent: professor Hans Jacob Orning, UiO

2. opponent: førsteamanuensis Randi Bjørshol Wærdahl, NTNU

 

Leder av komiteen er førsteamanuensis Arne Solli, Universitetet i Bergen.

Settedekan Frode Ulvund vil lede disputasen.


Interesserte er velkomne!