Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskningsprosjekt

QUEERDOM

Forsker på skeive hjemmeliv og intimiteter i Norge 1842–1972.

Togetherness
Foto/ill.:
Queereaster Media Working Group 2006, Wikimedia Commons

Hovedinnhold

QUEERDOM vil undersøke hvordan skeivhet ble forstått og praktisert i perioden 1842–1972, av kvinner og menn, i bygder og byer, i nord og i sør, blant etnifiserte minoriteter så vel som blant den norske majoritet, blant arbeiderklasse og bønder så vel som blant middel- og overklasse.

En av prosjektets hypoteser er at den seksuelle moderniteten, med sin forståelse av homoseksualitet som en fast og iboende essens, først ble en dominerende forestilling i Norge etter 2. verdenskrig.

Prosjektet er mer opptatt av «vanlige folk» enn av medisinere, jurister og psykologers forståelser, og prosjektet er også mer opptatt av «hverdagsskeivhet» enn av organisert homobevegelse. «Hjemmet» og privatlivet som en sentral del av folks liv og hverdagsliv, vil være viktige omdreiningspunkt for undersøkelsene. Både aviser, skjønnlitteratur, fotografier, tradisjonelt arkivmateriale etc vil bli studert for å bygge en forståelse av den komplekse og mangfoldige historien om skeivhet 1842–1972.

Deltakere


>> Les mer om QUEERDOM og prosjektets aktiviteter