Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Festforedrag

Religious Pluralism in the Ancient World: Herodotus, the Roman Republic and Late Antiquity

I anledning av at Ingvild Gilhus og Einar Thomassen har blitt emeriti, har AHKR gleden å invitere til et festforedrag ved Jan N. Bremmer, Universitetet i Groningen.

bilde av foredragsholder
Fra venstre: Jan N Bremmer, Ingvild S. Gilhus og Einar Thomassen
Foto/ill.:
University of Groningen / UiB

Hovedinnhold

When, where, why and by whom was the idea of religious pluralism invented? And when was the idea of superstition, that is, a differentiation within a religion between positive and negative worship developed? Was ancient polytheism more tolerant than monotheism? These are the main questions which will be discussed for different periods of antiquity.

Professor emeritus Jan N. Bremmer, ved Universitetet i Groningen, er en av verdens ledende forskere på antikkens religioner.

Foredraget blir fulgt av kortere kommentarer fra utvalgte deltagere.