Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Seminar

Idéseminar for lærerstudenter; miljøbevegelsens historie og religiøst fritak i alle fag

Ph.D-stipendiatene Asger Hougaard og Christian Lomsdalen ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap arrangerer et fagseminar for PPU-, lektor-, og grunnskolelærerstudenter, og andre interesserte.

seminarplakat
Foto/ill.:
Christian Lomsdalen, UiB

Hovedinnhold

Ideer til undervisning om klima og miljø. Et crash course i miljøbevegelsens historie

Forurensing, økologi, miljø, natur, bærekraftig utvikling, klima og biodiversitet. Når vi snakker om ’’grønne’’ tematikker er det en rekke begreper som ofte går igjen – men hva betyr de egentlig – og hvorfor bruker vi dem som vi gjør? Med utgangspunkt i dansk venstreradikal miljøbevegelses utvikling får vi innblikk i mer enn 50 års miljøpolitisk historie. Opplegget gir deg litt mer tyngde til å pedagogisk kunne se på og undervise i komplekse problemstillinger, som involverer forskjellige typer kunnskap.

Fritak på religiøst grunnlag i alle fag. Praksisnært og interaktivt møte med fritaksretten i skolen.

I den norske skolen finnes det en mulighet for elever å få fritak fra aktiviteter og deler av undervisning som de opplever som utøvelse av en annen religion eller livssyn, eller som er problematisk ut fra egen religion, filosofisk ståsted, eller livssynstilhørighet. Denne fritaksretten gjelder for alle fagene i den norske grunnskolen, og kanskje nettopp i ditt fag, men vet du hva som kan dukke opp av problemstillinger? I denne delen av seminaret så møter du fritaksretten på en praktisk og interaktiv måte, hvor vi snakker om hvordan den kan dukke opp i ulike fag, hva slags klagesaker som kommer, og hva vi vet om fritaksretten. 

Asger Hougaard er stipendiat i historie på Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han forsker på en dansk radikal miljøbevegelse og har videre undervist i faget ’’Miljøbevægelser, miljøaktivister og miljøsyn – fra Rachel Carson til Greta Thunberg’’ på UiB. Han har tidligere arbeidet for fagbevegelsen i Danmark.

Christian Lomsdalen er stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningene ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske enkeltlæreres og skolers praksis knyttet til fritaksretten i grunnskolen slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a. Lomsdalen har fra tidligere mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019 om klagesaker og henvendelser til statsforvalterembetene knyttet til samme paragraf. Lomsdalen har videre arbeidet som Universitetslektor II ved Universitet i Bergen studieåret 2020/2021 og arbeidet som lærer i norsk skole i 11 år, primært sett i videregående skole.

Seminarinnleggene er basert på deres Ph.d-prosjekter og er ment å være nyttige innspill inn i en kommende skolehverdag preget av fagfornyelsen og en mangfoldig elevmasse.

Seminaret er åpent og tilgjengelig for alle. Det er særlig rettet inn mot studenter i de ulike lærerutdanningene i Bergen på tema som vil være relevante for de fleste fag i skolen med utgangspunkt i fagfornyelsen og nåværende og kommende opplæringslov.