Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DISPUTAS

Disputas : Therese Nesset (arkeologi)

Therese Nesset disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, fredag 9. desember 2022.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Rurale levesett, rural livsstil"

Opponenter:

  1. Professor Eva Svensson, Karlstads Universitet
  2. Førsteamanuensis Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet

Leder av komiteen

Professor Randi Barndon

Disputasleder

Prodekan for forskning og formidling, Ole Thomassen Hjortland

 

Åpent for alle interesserte.

 

Eksemplarer av doktorgradsavhandlingen vil være tilgjengelig til utlån under arrangementet. Avhandlingen er også tilgjenglig elektronisk i BORA.