Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Disputas

Disputas : Kristine Sævold (Historie)

Kristine Sævold disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, fredag 16. desember 2022.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Tax Havens of the British Empire"

Opponenter:

  1. Professor i internasjonal historie Neil Forbes, Coventry University
  2. Professor i internasjonal næringslivshistorie Ben Wubs, University of Erasmus Rotterdam

Leder av komiteen

Førsteamanuensis, Ines Prodöhl

Disputasleder

Instiuttleder, Teemu Ryymin

 

Disputasen holdes på engelsk.

Åpent for alle interesserte.

 

Eksemplarer av doktorgradsavhandlingen vil være tilgjengelig til utlån under arrangementet. Avhandlingen er også tilgjenglig elektronisk i BORA.