Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Metodiske og empiriske spørsmål

Forskergruppen tar utgangspunkt i at forskningskvalitet øker ved at metodiske og analytiske valg stilles til diskusjon med kolleger.

Skisserte figurer sitter rundt et bord og diskuterer
Gruppen brukes til å diskutere og få kollegiale innspill på metodiske og empiriske spørsmål og problemstillinger.
Foto/ill.:
Av Manfred Steger fra Pixabay

Hovedinnhold

Gruppen er for alle som ønsker å diskutere metode og empiri eller få innspill på analysen av materialet sitt.

Gruppen brukes til å diskutere og få kollegiale innspill på metodiske og empiriske spørsmål og problemstillinger. Gruppen tar utgangspunkt i at forskningskvalitet øker ved at metodiske og analytiske valg stilles til diskusjon med kolleger. Dette gjelder spesielt fortolkende analysearbeid der felles tolkningsarbeid sikrer intersubjektiv validitet og forebygger ubevisst bias. Gruppen kan på denne måten ikke bare fungere som støtte i forskningsprosessen, men også som en kvalitetskontroll. Deltagere legger enten frem utdrag fra eget datamateriale til felles diskusjon, eller mer overordnete tematikker med utgangspunkt i tekster til felles lesning. Vi setter av én time hver gang, serverer kaffe, og én forsker legger frem noe hen vil diskutere hvorpå de andre gir sine innspill. 

Per nå er gruppen stort sett AHKR-intern med 15 medlemmer, hvorav ca. halvparten tilhører kulturvitenskap og den andre religionsvitenskap. Alle som ønsker å diskutere metode og empiri eller å få innspill på analysen av materialet sitt, er velkomne. Gruppen har et verkstedformat som vil si at vi ikke ønsker omfattende presentasjoner, men heller diskusjon og arbeid med materialet i gruppen. Deltagelse krever derfor lite forberedelse ut over at deltagerne setter seg inn i det aktuelle materialet. Terskelen skal være lav for både å legge frem noe fra egen forskning og for å generelt delta på møtene. 

Program våren 2024

15. februar
Kl. 11–12        
Stipendiat Ingvild Jensen Haldorsen legger fram materiale for diskusjon
19. mars
Kl. 9–12           
Workshop om multispecies ethnography

Tidligere aktiviteter

Vår 2023

FebruarStipendiat Karin Lillevold legger fram materiale fra sitt feltarbeid
MarsWorkshop om transkribering. Ida Tolgensbakk innleder, og vi leser hennes artikkel "Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews".
AprilStipendiat Raphael Michaeli legger frem materiale fra sitt feltarbeid

Høst 2023

November Workshop om bruk av video i kvalitativ metode med innledninger og materiale fra Fride Haram Klykken og Mari Lund Eide