Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Mennesket og materialitet

Forskergruppen tar utgangspunkt i det materielle for å få innsikt i, og utvikle kunnskap om vår historie.

«Kyrkjehaugen» med bauta foran Stødle kirke i Etne.
«Kyrkjehaugen» med bauta foran Stødle kirke i Etne.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskergruppen bidrar til diskusjoner, forskning og formidling for studier av historien gjennom en materiell virkelighet.

Naturen gir livsvilkår for mennesket, liksom mennesket bruker og påvirker naturen. Mennesket befinner seg i konstant dialog med sine fysiske omgivelser – beveger seg, ser, lukter dem og bearbeider dem – og gjennom de fysiske omgivelsene kan vi lese menneskets historie. For den aller største delen av menneskets historie er det kun materielle spor som kan fortelle om den. Det er ikke mulig å forstå vår historie uten å ta omgivelsene og materialitet i betraktning. Selv om mennesket er nødvendig for å forklare materiell kultur, er det ikke tilstrekkelig, og er ikke en gang alltid sentralt. Mennesket kan oppfattes som et bindevev heller enn å være tilstrekkelig som forklaring til vår historie.

Forskergruppen bidrar til diskusjoner, forskning og formidling for studier av historien gjennom en materiell virkelighet. Gruppen danner også et forum for work-in-progress-seminarer, for idéutvikling og søknadsutforming, og en anledning for studenter og ansatte til å diskutere sine relevante arbeid og tanker, uavhengig av tid og rom. 

Program våren 2023

Møter foregår på torsdager.

9. mars
14.15–15.45                                       

Informasjons- og planleggingssmøte 
Undervisningsrom 129, Sydnesplass 12-13

16. mars
15.00–16.30

Joseph Ryder, sluttseminar
Ekstern leser: Tom McGovern, CUNY, NY 
Veiledere: Ramona Harrison and Niall Sharples (Cardiff University) 
Møtet er digitalt

27. mars
15.00–16.30

Gjesteforelesning: Thomas H. McGovern, City University of New York. Arbeidstittel: Environmental Humanities and Environmental Archaeology 
Møtet er digitalt

25. mai
14.15–15.45

Gjesteforelesning: Vicki Szabo, Western Carolina University, NC. Norse North Atlantic Marine Mammal Project: The History and Archaeology of North Atlantic Whale Use, 800-1800 CE
Rom: Sydneshaugen skole: Auditorium Q

1. juni
14.15–15.45              

PhD prosjektpresentasjon: Mats Skare, AHKR UiB. Clangorous Beasts – A Survey of Metal-Detected Artefacts and Animal Representations from west and east Norway, c. AD 550–750/800. 
Rom: Sydneshaugen skole: Auditorium E