Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Mennesket og materialitet

Forskergruppen tar utgangspunkt i det materielle for å få innsikt i, og utvikle kunnskap om vår historie.

«Kyrkjehaugen» med bauta foran Stødle kirke i Etne.
«Kyrkjehaugen» med bauta foran Stødle kirke i Etne.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskergruppen bidrar til diskusjoner, forskning og formidling for studier av historien gjennom en materiell virkelighet.

Naturen gir livsvilkår for mennesket, liksom mennesket bruker og påvirker naturen. Mennesket befinner seg i konstant dialog med sine fysiske omgivelser – beveger seg, ser, lukter dem og bearbeider dem – og gjennom de fysiske omgivelsene kan vi lese menneskets historie. For den aller største delen av menneskets historie er det kun materielle spor som kan fortelle om den. Det er ikke mulig å forstå vår historie uten å ta omgivelsene og materialitet i betraktning. Selv om mennesket er nødvendig for å forklare materiell kultur, er det ikke tilstrekkelig, og er ikke en gang alltid sentralt. Mennesket kan oppfattes som et bindevev heller enn å være tilstrekkelig som forklaring til vår historie.

Forskergruppen bidrar til diskusjoner, forskning og formidling for studier av historien gjennom en materiell virkelighet. Gruppen danner også et forum for work-in-progress-seminarer, for idéutvikling og søknadsutforming, og en anledning for studenter og ansatte til å diskutere sine relevante arbeid og tanker, uavhengig av tid og rom. 

Program våren 2024

 

1. februar
14.15–15.45                                       

Bjørn Nilsson, Heritage Science - the LINXS project
Grupperom G, Sydneshaugen skole

22. februar
10.15–11.45

Guest lecture: Iver Neumann, Fridtjof Nansen Institute: Hva kan studiet av internasjonale relasjoner tilby arkeologi?

Room: Auditorium Q, Sydneshaugen skole

I studiet av internasjonale relasjoner står systembegrepet sentralt. Forelesningen tar for seg hvordan systemer forstås, diskuterer hvordan forskjellige typer politiske enheter som familier, høvdingdømmer eller stater kan studeres som enheter i systemer og gir noen eksempler fra europeisk og mesopotamisk bronsealder.

22. april
14.15–15.45

Lars Forsberg, Jeger-sankere i nord Fennoscandia

Seminarrom F, Sydneshaugen skole

3. mai
14.15–15.45

KANSELLERT Gjesteforelesning: Marte Spangen, UiO: Varangermøter. Om transkulturell utveksling i middelalderens Nord-Fennoskandia
Rom: Auditorium Q, Sydneshaugen skole

Nordområdene ses ofte som øde og perifere, men i middelalderen og tidlig nytid var Nord-Fennoskandia et viktig ressursområde som omkringlignende makter konkurrerte om å utnytte og dominere. Ressursene ble særlig hentet ut ved handel med og skattlegging av samiske grupper. Dette har blitt diskutert i tidligere forskning på et overordnet nivå, men hvordan foregikk samhandlingen mellom samer, karelere, russere, birkarler, kvener, nordmenn og andre parter i praksis? Hvor i landskapet møttes de og hvem bestemte rammene for disse møtene? Hva hadde det å si for de ulike gruppenes maktforhold, identitet og verdensbilde? Vi ser nærmere på dette med fokus på det eldre Varangermarkedet, som jeg og kolleger lokaliserte i 2022 ved hjelp av en rekke ulike kilder og et feltarbeid med metallsøk.

31. mai
14.15–15.45              

Gjesteforelesning: Bente Phillipsen, NTNU: Radiocarbon dating: the importance of context
Rom: Auditorium Q, Sydneshaugen skole

Reliable absolute chronologies are crucial to link natural and cultural developments, or events in different regions, to identify causes and effects. As we are working on improving the precision of radiocarbon dating, the context of the sample becomes increasingly important. What does it take to "date a house"? Which event do we actually date with one piece of charcoal? Only the context of the sample can answer such questions. On the other hand, contextual information such as archaeological stratigraphy, stable isotope ratios or aDNA analyses can greatly improve radiocarbon chronologies. In my lecture, I will give examples of the numerous kinds of context information that can be utilized in radiocarbon dating. I will also present some of the ongoing projects at the National Laboratory for Age Determination.