Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Forskergruppe

Minoritetsforskning

Forskergruppen er viet til studiet av minoriteter i vid forstand: etnisk, språklig, religiøst, av kjønn, seksualitet og rase.

Sarna worshippers following their religious rites
Tilhengere av sarnaismen tilber gudene sine. Mange gonder følger sarnaismen.
Foto/ill.:
Wikimedia Commons/Vikram Ekka CC0

Hovedinnhold

Forskergruppen er viet til studiet av minoriteter i vid forstand: etnisk, språklig, religiøst, av kjønn, seksualitet og rase.

Hvert samfunn har folkegrupper som er forskjellig i et av disse aspekter fra flertallet (definert i tall og/eller i makt) av innbyggerne. Disse forskjellene kommer ofte til uttrykk i form av hierarki, ekskluderingspraksis, assimileringstvang, forsøk på å inkludere, og på mer subtile måter som estetiske preferanser. Disse måtene majoriteter og minoriteter møter og samhandler på avslører – både blant majoriten og minoriteter – dyptliggende holdninger, verdier og mentaliteter som har en tendens til å være usynlige med mindre de fremkalles av møtet mellom de to.

Vi utforsker slike teoretiske spørsmål og praktiske og politiske spørsmål som reises av minoritet-majoritetsinteraksjoner. Andre eksempler på temaer vi utforsker er: minoritet som identitet ; minoriteter som en sosial og diskursiv kategori; dynamisk sosiale prosesser på tvers av minoriteter og majoriteter og innenfor minoritetene selv; minoriteter innenfor minoriteter; minoritetspolitiske spørsmål.

Samarbeid

Forskningsgruppen er tverrfaglig. Den inkluderer spesialister fra ulike disipliner fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet og andre fakulteter ved Universitetet i Bergen samt to fakultetsmedlemmer fra andre akademiske institusjoner. Videre har forskningsgruppen som mål å rekruttere medlemmer i tidlige stadier av karrieren: stipendiater og bachelor- og masterstudenter som har forskningsprosjekter om minoriteter.

Aktivitetene vil være rettet mot å styrke både universitetets forskningsaktiviteter, faglige bånd på tvers av disiplinene, og dets utdanningsmål ved å gi fakultet, studenter og stipendiater et inspirerende miljø for å støtte deres arbeid.

Aktiviteter 2024

15.02: Thomas Solomon om Den musikalske estetiseringen av eksil: Zaza-musikere (kurdisk-aleviske) mellom Tyrkia og Tyskland

Torsdag 15. februar, 15:00-17:00, Dokkeveien 2 B - hjørnerommet, presenterer Thomas Solomon The musical aestheticization of exile: Zaza (kurdisk-aleviske) musikere mellom Tyrkia og Tyskland. Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk. For sammendrag av presentasjonen, se den engelske versjonen.

Link til arrangement.

09.04: Erica Baffelli: Minorities in Japan

Tirsdag 9. april kl. 15:00-17:00, Øysteinsgate 3, seminarrom 1. Professor Erica Baffelli, professor i japanske studier ved Manchester University, vil presentere et utkast til et kapittel om religiøse minoriteter i Japan som skal publiseres i Religious Minorities Online. Ta kontakt med Alexander.Haven@uib.no for å få et utkast til artikkelen

10.04: Erica Baffelli: Networks, volunteers and precarity: a case study of a Buddhist organisation in a Tokyo during the covid-19 pandemic"

Onsdag 10.april kl. 14:00-15:30, Øystensgate 3, rom 418. Erica Baffelli, professor i japanske studier ved Manchester University, holder gjesteforelesningen "Networks, volunteers and precarity: a case study of a Buddhist organization in a Tokyo during the covid-19 pandemic". Dette møtet fungerer også som fagforum for seksjonen for religionsvitenskap.

11.04: Bokseminar om Pinky Hota's Violence and Recognition: Adivasi Indigeneity and Anti-Dalitness in india

Torsdag 11.april kl. 16:00-17:00, Øysteinsgate 3, rom 418. Vi skal ha et bokseminar om Pinky Hota's Violence and Recognition: Adivasi Indigeneity and Anti-Dalitness in India (U of Penn Press, 2023), med vår gjest Erica Baffelli fra Manchester University.

24.04: Arkotong Longkumer: The Sonic Guru: Rewben Mashangva Sings the Blues

Onsdag 24. april kl. 14:00-15:00 Sydnesplass 12/13 , rom 130. 

Minoritetsstudier og Fagforum Religionsvitenskap er vertskap for Arkotong Longkumer fra University of Edinburgh, School of Divinity.

Presentasjonen tar for seg arbeidet til guru Mashangva, en urfolksartist innen rock-fusion i den nordøstlige indiske delstaten Manipur. Foredraget utforsker begrepet "akustemologi" som "en sonisk epistemologi for plassering" som belyser hvordan guru strukturerer konturene av lyd som økologier for skapelse - en kreativ prosess som er ladet med energi, kunnskap, stedsskaping og fantasi.

Trykk her for å komme til arrangementside.

14.05: Michael Stausberg: Bergen, Introduksjon til feltet

Tirsdag 14. mai, kl. 18:00-19:00, Sydnesplassen 12-13, rom 208/209, holder Michael Stausberg foredraget Bergen, Introduksjon til feltet. Dette foredraget er også en del av kurset RELV 215/315 Religiøse Bergen: Eit feltkurs.

15.05 Bernadett Bigalke og Katharina Neef (Universitetet i Leipzig), Victoria Vitanova-Kerber (Universitetet i Freiburg), Rasa Pranskeviciute-Amoson (Universitetet i Vilnius), Mario Vassallo (Universitetet på Malta): Sammenlignende rammer: Leipzig, Malta, Vilnius, Sveits

Onsdag 15. mai, kl. 11.00-13.00, Sydnesplassen 12-13, rom 210, vil Bernadett Bigalke og Katharina Neef (Universitetet i Leipzig), Victoria Vitanova-Kerber (Universitetet i Freiburg), Rasa Pranskeviciute-Amoson (Universitetet i Vilnius) og Mario Vassallo (Universitetet på Malta) holde innlegg om religioner og byen i Leipzig, Malta, Vilnius og Sveits. Dette forumet er også en del av kurset RELV 215/315 Religionsbyen Bergen: Eit feltkurs.

16.05 Sissel Undheim: Materiell religion og prosesjoner i byen

Torsdag 16 Mai, 14:00-15:00, Sydnesplassen 12-13, room 210, Sissel Undheim vil forelese om Materiell Religion og prosesjoner i byen. Denne forelesningen er også en del av kurset RELV 215/315 Religionsbyen Bergen: Et feltkurs

Aktiviteter 2023

01.02: Diskusjon om konseptuell introduksjon til prosjektet Religious Minorities Online 

Onsdag 1. februar kl. 16:15-17:30, Seminarrom 480, AHKR (Øysteinsgate 3), med sosial sammenkomst etter.

17.04: Lunsjarrangementet "Anerkjennelse av religiøse minoriteter" med Teemu Taira

Mandag 17. april kl. 12:00-13:00, Seminarrom 1 ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Øysteinsgate 3), er forskningsgruppen for minoritetsstudier vertskap for professor Teemu Taira fra Helsingfors universitet. 
 
Lunsjarrangementet vil konsentrere seg om rollene til lovgivning, media og ekspertkunnskap i forbindelse med registrering av religiøse organisasjoner, spesielt knyttet til religiøse minoriteter. Taira vil trekke veksler på sin forskning i forbindelse med finske saker og mer generelle diskusjoner om de lovgivningsmessige utfordringene religiøse minoriteter står overfor i og utenfor Norden. Deltakerne vil kunne ta med seg egne forskningsinteresser eller spesielle saker inn i diskusjonen.
 
Anbefalt lesning: Teemu Taira (2022) Kapittel 4 The Art of Becoming a Religion: Law, Media and Experts In: Taking 'Religion' Seriously: Essays on the Discursive Study of Religion. https://doi.org/10.1163/9789004511682_005 

22.05: Poster-sesjon for juniormedlemmers forskningsprosjekter

Mandag 22. mai, kl. 9:00-10:30, Seminarrom 418 på Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Øysteinsgate 3), vil vi ha en postersesjon for å diskutere, kommentere og spørre om minoritetsprosjektene til flere av våre juniormedlemmer, nemlig masterstudentene og ph.d.-kandidatene Henriette Flaaten, Joanna Zofia Spyra, Fredrik Kolstad Rongved og Raphael Michaeli.

25.08: Gjesteforelesning, Marisol de la Cadena

Fredag 25 august, kl. 12:15-14:00, Sydneshaugen skole Auditorium D. For detaljer se https://www.uib.no/ahkr/164156/guest-lecture-marisol-de-la-cadena

30.08: Diskusjon om Fritak i norsk skole, med Lomsdalen, von der Lippe og Undheim

Onsdag 30. august, kl. 14:15- 15:30, på seminarrom 418 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Øysteinsgate 3), vil Christian Lomsdalen, Marie von der Lippe og Sissel Undheim presentere "Hva ønsker religiøse minoriteter fritak fra i norsk skole - og hvorfor?" Presentasjonen vil være på norsk.

12.09: Diskriminering av religiøse minoriteter, med Michael Stausberg

Tirsdag 12. september, kl. 16:15-17:30, Seminarrom 480, AHKR (Øysteinsgate 3), med sosial sammenkomst etter. Et utkast til artikkelen vil bli distribuert til medlemmene på forhåns. Ikke-medlemmer som er interesserte å bli med, vennligst skriv til Alexander.Haven@uib.no for å motta en kopi. 

02.11: Hege Markussen om å organisere seg som alevi i Tyrkia i dag. Refleksjoner fra et nylig gjennomført feltarbeid i Ankara

Torsdag 2. november, kl. 16:00-17:30, Seminarrom 418 ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Øysteinsgate 3), presenterer Hege Markussen sitt prosjekt om alevittene. For mer informasjon se arrangementside.

07.11: Diskusjon Religious Minorities at Risk: Bokseminar

Tirsdag 7 november, kl. 15:30-17:00, Øysteinsgt. 3, rom 418, vil vi diskuterer en fersk publikasjon: Basedau, Matthias, Jonathan Fox, and Ariel Zellman, Religious Minorities at Risk (New York, 2023), https://doi.org/10.1093/oso/9780197693940.001.0001. Boken er tilgjengelig digitalt gjennom vårt bibliotek.

13.11: Visning og diskusjon av Elsewhere, en dokumentarfilm om de tyrkiske Dönmeh, med dokumentarfilmskaperen Melis Birder

Mandag 13. november, kl. 16.00-18.00 i Sem. rom 1, Øysteinsgate 3, arrangerer forskergruppen Minoritetsstudier i samarbeid med Det jødiske samfunn Bergen visning og diskusjon av deler av filmen Elsewhere. Den tyrkiske dokumentarfilmskaperen Melis Birder produserer denne filmen om Dönmeh, en liten tyrkisk religiøs minoritet som nedstammer fra jøder som på slutten av 1600-tallet konverterte til islam, men som fortsatt følger sin jødiske Messias, Sabbatai Tsevi. Innledning og respons av Alexander van der Haven, etterfulgt av en diskusjon. Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.

For mer informasjon se arrangement.

14.11: Gjesteforelesning: Ragnhild Johnsrud Zorgati om Islam i skandinavisk samtidslitteratur (og rap)

Tirsdag 14. november, kl. 14.30-15.30 i HF-bygget, rom 400, holder professor Ragnhild Johnsrud Zorgati (UiO) en gjesteforelesning om islam i skandinavisk samtidslitteratur og rap. Foredraget vil være på norsk. Foredraget arrangeres av forskergruppen Religion og litteratur og Minoritetsstudier.

14.11: Visning og diskusjon av Baglar, en dokumentarfilm om et kurdisk basketballag i det sørøstlige Tyrkia

Tirsdag 14. november, kl. 16.00-18.00 i Sem. rom 1, Øysteinsgate 3, ser og diskuterer vi sammen med den tyrkiske dokumentarfilmskaperen Melis Birder dokumentarfilmen Baglar. Baglar er regissert av Berke Bas og Melis Birder, og handler om hvordan "et underdog-basketballag fra Diyarbakir i det sørøstlige Tyrkia gjør mer enn å vinne kamper for å heve seg over fordommer, fattigdom og politisk uro skapt av den flere tiår lange konflikten mellom den tyrkiske staten og kurdiske opprørere som kjemper for lokalt selvstyre og kulturelle rettigheter". Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.

For mer informasjon se arrangement.

22.11: Gjesteforelesning: Nauroz Khan om svensk-afghanske pashtunere

Onsdag 22. november, kl. 16.15-17.30 i Øysteinsgate 3, rom 418, vil Nauroz Khan, doktorgradsforsker fra Kingston University London, presentere "The Transnational Lives of Swedish Afghan Pashtuns: The Challenges of Double Migration, Cultural and Kinship Maintenance and Integration in Swedish Society". Et utvalg av skrifter vil bli delt ut. Førsteamanuensis Aziz Hakimi (HVL) vil være respondent. Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.

15.12: István Keul om etno-religiøse samfunn i Øst-Sentral-Europa: Minoriseringens strukturer og prosesser

Fredag 15. desember, kl. 15:00-17:00, Dokkeveien 2B - hjørnerommet, vil István Keul se på konsekvensene av endrede statskonfigurasjoner og skiftende politiske strukturer på forholdet mellom majoritet og minoritet i religiøse samfunn i en region som i tur og orden var en del av det middelalderske kongedømmet Ungarn (frem til 1526), det transsylvanske fyrstedømmet (1526-1687), Habsburg keiserriket (1687-1867), Ungarn (1867-1918) og Romania (1918 til i dag). Hovedfokuset ligger på de rumenske samfunnene i regionen og de tilknyttede prosessene med religiøs institusjonalisering og differensiering fra tidlig moderne tid til i dag. Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.

Studentmedlemmer