Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Ekspertkunnskap og hverdagskunnskap

Målet for forskergruppen er å utforske ekspertkunnskap versus hverdagskunnskaper, og interaksjonen og maktkampen mellom dem.

Phrenological diagram from The Household Physician, 1905
Frenologisk diagram fra The Household Physician, 1905.
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Kunnskap og sannheter om verden blir produsert og forhandlet om på ulike arenaer, mellom ulike aktører og innenfor ulike institusjoner.

Målet for forskergruppen er å utforske ekspertkunnskap versus hverdagskunnskaper, og interaksjonen og maktkampen mellom dem: Hvordan er hverdagskunnskap influert av ulike typer ekspertkunnskap, og hvor, når og hvorfor får noen typer kunnskap mer makt enn andre typer kunnskap? Noen arenaer som er særlig nærliggende for oss er sammenhengen mellom ekspertkunnskap og hverdagskunnskap på feltene religion, helse, utdanning og seksualitet. 

Teoretisk orienterer forskergruppen seg bl.a. mot kunnskapens kulturhistorie (e.g. L. Daston), kulturvitenskapelige studier av det vanlige og hverdagslige (e.g. Ehn & Løfgren) og studier av makt/viten i tradisjonen etter Michel Foucault. Alle disse tradisjonene har til felles at de privilegerer det vanlige, enten det er snakk om “ordinary science” eller “hverdagsliv”. Vi knytter oss også opp den mikrohistoriske tradisjonen, og tror at detaljerte undersøkelser av individuelle caser er viktig for å oppnå grundig forståelse. 

Program våren 2023

Sted: Hjørnerommet, Øisteinsgt 1, 2. etg   |   Kontaktperson: Tone Hellesund    

Torsdag 12.1
kl. 14.15-16            

Gruppemedlemmene gir korte presentasjoner av pågående arbeid, og diskuterer hvordan gruppebeskrivelsen (eventuelt) har forbindelser til dette. 

Svein Atle Skålevåg: Paolo Mantegazzas skandinaviske reise, 1879.

Torsdag 9.2
kl. 14.15-16

Lesegruppe. Vi leser og diskuterer: Håvard Friis Nilsen. Du må ikke sove. Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

Torsdag 16.3
kl. 14.15-16

Tone Hellesund: Agnes Mathilde Wergeland. Et biografisk prosjekt/ A biographical project.

Torsdag 30.3
kl. 14.15-16

Alex van der Haven: Miraculously turning into a woman: Daniel Paul Schreber and Early Experiments with Gender in Germany of the Late Nineteenth Century

Torsdag 11.5
kl. 14.15-16                           

Tonje Louise Skjoldhammer: Kvinnelig sammekjønnsseksualitet 1800-1950/Womenlovingwomen 1800-1950

Åsmund Borgen Gjerde: Den norske arbeiderbevegelsens skeive liv/ Queer lives of the Norwegian Labour Movement

Deltakelse i prosjekter

 • QUEERDOM (Universitetet i Bergen)
  QUEERDOM vil undersøke hvordan skeivhet ble forstått og praktisert i perioden 1842–1972, av kvinner og menn, i bygder og byer, i nord og i sør, blant etnifiserte minoriteter så vel som blant den norske majoritet, blant arbeiderklasse og bønder så vel som blant middel- og overklasse.
   
 • Historicizing Intelligence (Universitetet i Oslo)
  Formålet med prosjektet er å studere den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaer og intelligenskonsepter som slike tester er basert på, og har vært med på å produsere. 
   
 • Biomedicalization from the Inside Out (Universitetet i Oslo)
  Prosjektet sporer historien til fire sammenhengende historier om sykdom og makt i verden i dag.